​​​​​​​​Структура

Академично ръководство

​​​​​Ректор:

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев ​
тел. (082) 888-465
стая 1.311.3

Зам.​-ректор по учебната работа:

проф. д-р инж. Пламен Кангалов
тел. (082) 888-457
стая 1.311.5

Зам.-ректор по научноизследователската дейност:

проф. д-р Диана Антонова​
тел.(082) 888-249
стая 1.411.6

Зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика:

проф. д-р Юлиана По​пова​ 
тел. (082) 888-255
стая 1.411.2

Зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение:

проф. д-р инж. Пламен Даскалов​
тел. (082) 888-377
стая 1.411.3Помощник ректор: 

Валерий Гегов
тел. (082) 888-452
стая 1.326

Гл. секретар: 

доц. д-р инж. Таня Грозева​​ 

тел. (082) 888-258
стая 1.411.5

​​Факултет Декан

Аграрно-индустриален

проф. д-р инж. Генчо Попов​

Машинно-технологичен

проф. д-р инж. Бранко Сотиров

Електротехника, електроника и автоматика

проф. дн инж. Михаил Илиев​

Транспортен

доц. д-р инж. Васко Добрев

Бизнес и мениджмънт

доц. д-р инж. Александър Петков

Природни науки и образование

доц. д-р инж. Десислава Атанасова

Юридически

доц. д-р Красимир Димитров

Обществено здраве и здравни грижи

проф. д-р инж. Даниел Братанов​

 

Филиал​​​ Директор

Филиал на Русенски университет в гр. Силистра​

доц. д-р Валентин Стоянов

Филиал на Русенски университет в гр. Разград

доц. д.н. Станка Дамянова​

​Филиал на Русенски университет в гр. Видин
проф. д-р инж. Пламен Кангалов​


Общо събрание

Председател: проф. д-р Велизара Пенчева 
Зам.-председател: доц. д-р инж. Анелия Манукова

​ Контролен съвет: 

Председател: проф. д-р Владимир Хвърчилков