​​​​​​​Добре дошли в сайта на Машинно-технологичен факул​тет​​

Висока оценка от Българска Стопанска Камара за специалностите в МТФ

СТАНОВИЩЕ от БСК.jpg

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ - 2023 г.

Slide1.JPG

Slide2.JPG

Slide3.JPG

Slide4.JPG

Slide5.JPG


ВАЖНО !

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ СТУДЕНТИТЕ

Broshura MTF predna.jpgBroshura MTF zadna.jpg

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2021
при Машинно-технологичен факултет
на Русенски университет „Ангел Кънчев“

На 28.05.2021 г. (петък) от 16 ч. ще се проведе традиционната студентска научна сесия към Машинно-технологичния факултет.
Сесията ще се проведе онлайн на адрес - https://meet1.uni-ruse.bg/b/77a-xzy-ytu.

SNS 2021.jpg

Онлайн семинар
Възможности и условията за участие в Програма Еразъм

      В рамките на Машинно-технологичния факултет се организира онлайн среща за всички студенти, на която ще бъдат разяснени възможностите и условията за участие в Програма Еразъм.
      Онлайн семинарът ще се проведе във вторник, 18 май, от 14:00 часа на адрес: https://meet1.uni-ruse.bg/b/dak-rv2-hq4.

Erasmus+Mobility Possibilities 2021-05-18 Invitation+.jpg

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2020


Нa 29.10.2020г. в МТФ на Русенския университет се проведе тазгодишното издание на Студентската научна сесия.

Sns01.jpg

Заседанието на секцията бе проведено онлайн чрез платформата BigBluButton и бе открито от декана на МТФ – доц. д-р Д. Димитров.

Въпреки многото трудности през тази година, които трябваше да преодолеем, и скромното участие със само 5 доклада общото мнение на участвалите преподаватели от МТФ в събитието е, че тематиките бяха много интересни. Те отразяват част от съвременните актуални области на научните изследвания и инженерно-приложни достижения. Студентите докладваха на много добро ниво и демонстрираха, както задълбочени познания по представените проблеми, така и голям ентусиазъм.

Sns02.jpg

 Част от докладите бяха изнесени на английски език, а докладът „Experimental study and assessment of the causes for vibrations in machining technology systems during face milling operations“ с автор Данимир Димов, който е студент - 4 курс в спец. Машинно инженерство бе номиниран за участие в заключителната Студентска научна сесия – BestPaper,

На 11.11.2020г. - в навечерието на Празника на Русенския университет и 75-годишния му юбилей се проведе финалната Студентска научна сесия BestPaper.

Сесията бе открита от Ректора на Русенския университет - чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев, който поздрави участниците и им пожела успех. Заседанието се проведе онлайн с доклади от всички факултети, а МТФ бе представен с доклада на студента Данимир Димов, 4 курс, спец. Машинно инженерство.

Sns03.jpg

След изнасянето на доклада, на Данимир Димов бе връчен официално приза BestPaper от председателстващата секцията доц. д-р Г. Иванова.

Sns04.jpg


Порофесор Венелин Терзиев е отличен с

грамота и почетен знак „Златен век"

 

Министерството на културата отличи с грамота и почетен знак „Златен век" – звезда проф. доктор на науките Венелин Терзиев. Наградата се присъжда за принос към развитието и популяризирането на българската култура в месеца на народните будители.

125495572_2246393945504885_4165801275173536_o.jpg

Регионална библиотека „Любен Каравелов в Русе, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив, Университетска болница „Канев" в Русе, Военна академия „Георги Стойков Раковски" в София са сред номиниралите проф. Венелин Терзиев за престижната награда.

125522008_2246393928838220_5365427693479994505_o.jpg


ГОДИШЕН  ОТЧЕТ

за състоянието и развитието на факултет

Машинно-технологичен

за 2019 г.

OTCHET_MTF_2019 ОК.pdf

Стипендии за студенти от Международна фондация

"Св. Св. Кирил и Методий"

стипендии.pdf

Преподавател от Машинно-технологичния факултет 

на Русенския университет бе удостоен с наградата

„Данубиус" за млад учен за 2018 год.

    На 8 ноември 2018 год. на официална церемония в Университета „Комениус" в Братислава, гл. ас. д-р Цветелин Георгиев получи наградата за млад учен Danubius Young Scientist Award (DYSA).

    Тази награда е учредена през 2011 год. от Австрийското Федерално Министерство на образованието, науката и научните изследвания (BMBWF) (https://www.bmbwf.gv.at/) в сътрудничество с Института за Дунавския регион и Централна Европа (IDM) (http://www.idm.at/).

    Наградата е връчена на млади учени от 12 страни, които са част от Европейската стратегия за Дунавския Регион (EUSDR). Сред критериите за номиниране и избор на лауреати на наградата са: научно съвършенство и иновативен подход към академичната работа, обвързаност на научната работа с проблемите на Дунавския регион и отвъд националните граници, научен потенциал на кандидата и др.


    Официалната церемония се състоя на годишното Общо събрание на Конференцията на ректорите от Дунавските страни (DRC) (https://www.drc-danube.org/activities/annual-conferences/2018-bratislava/). Фридрих Фаулхамер (Friedrich Faulhammer), Президент на Конференцията на ректорите от Дунавските страни (DRC) и Ректор на Дунавския Университет в Кремс, Австрия, ръководи връчването на наградите DYSA 2018. Представянето на тазгодишните носители на наградата „Данубиус" беше направено от Барбара Вайтгрубер (Barbara Weitgruber), Генерален Директор за Дирекция „Научни изследвания и международни отношения" към Австрийското Федерално Министерство на образованието, науката и научните изследвания.

    За значимостта на събитието говори факта, че наградите бяха връчени от бившия вицеканцлер на Австрия д-р Ерхард Бузек (Erhard Busek), Председател на  Института за Дунавския регион и Централна Европа, и Доктор Хонорис Кауза на Университета „Комениус" в Братислава.

    Поздравления към лауреатите на наградата за 2018 год. отправи и проф. д-р Мирослав Вескович (Miroslav Vesković), координатор на научната подкрепа за макро-регионалните стратегии на Европейската Комисия, приоритетна ос РА-7 на Дунавската стратегия, ръководител на Съвместния център за научни изследвания (Joint Research Centre- JRC) и бивш Ректор на Университета в Нови Сад. Проф. Вескович покани всички носители на наградата „Данубиус" за 2018 год. да посетят Съвместния център за научни изследвания на Европейската Комисия в Испра, Италия (https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/ispra).

    Номинацията на гл. ас. д-р Георгиев бе направена от проф. д-р Юлиана Попова и официално подкрепена от Ректорското ръководство в лицето на Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.


    Д-р Георгиев преподава редица дисциплини в областта на управлението на качеството и метрологията. След защита на дисертацията си на тема „Осигуряване на качеството на чугун със сфероидална форма на графита" през 2013 год., д-р Георгиев има над 60 публикации, повече от 30 от тях в научни списания. Той изнася пленарни доклади на 5 научни конференции в Румъния и Турция и е член на научните комитети на 11 международни конференции. През 2014 год. създава Младежкия клуб по качеството и Информационен център по качеството „Корийков" към Русенския университет. През есента на 2015 год. става първият носител на наградата „Будител" за Машинно-технологичния факултет, създадена от Студентския съвет към Русенския университет. Многократно е изнасял лекции по програма Erasmus във Франция, Белгия, Португалия, Гърция, Румъния, Турция, а по програма CEEPUS в Косово.


Успешна програмна акредитация 

на 3 бакалавърски специалности от професионално направление 5.13 Общо инженерство 

и  „бакалавър” по Строително инженерство - редовна форма на обучение от професионално направление 

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

и 6 докторски програми от професионално направление 

5.1 Машинно инженерство във факултета