​​

      35 godini FT покани обща.jpg35 godini FT покани обща 2.jpg

Транспортният факултет е създаден като самостоятелно звено в Русенския университет  на 11.03.1987 год.  Факултетът и неговите специалности са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация на висшите училища.

      За обучение на студентите се използват 32 специализирани лаборатории.

    Транспортният факултет на Русенския университет поддържа връзки със сродни катедри и факултети от университети в Полша, Великобритания, Германия, Испания, Румъния, Словения, Чехия, Швеция, Финландия, Турция, Белгия, Гърция, Русия, Босна и Херцеговина, Македония, Грузия, Естония, Литва, Нидерландия, Португалия, Сърбия, Хърватия.