​​

logo.jpg      

Транспортният факултет е основан през 1987г. Той е утвърден център за обучение на инженери в областта на автотракторната техника и транспорта в България.
      Факултетът и неговите специалности са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация на висшите училища.
      За обучение на студентите се използват 32 специализирани лаборатории.
      Транспортният факултет на Русенския университет поддържа връзки със сродни катедри и факултети от университети в Англия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Русия и Румъния.