Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Филиал на РУ "А.Кънчев" в гр. Разград Русенски университет "Ангел Кънчев"

Филиал-Разград на Русенския университет е единственото висше училище в Северна България, което подготвя съвременни, квалифицирани и широкопрофилни кадри за потребностите на биотехнологичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост.

Филиалът работи за осъществяване на качествена образователна и професионална подготовка на специалисти с цел успешна професионална и гражданска реализация в съответствие с новите изисквания на пазара и обществото.


 

ЛИНКOВЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕЗЕНТАЦИОННИ ФИЛМИ:
Обучението: https://youtu.be/a32THsG5mXc
Кандидатстване: https://youtu.be/0c0JCgoTbk(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"