​      В Аграрно-индустриалният факултет работят 57 преподаватели, от които 4 професори, 32 доценти и 5 доктори. Обучават се около 1000 студенти в редовна и в задочна форма на обучение и 35 докторанти.             

      Учебният процес е изграден по модел на водещи европейски университети. Факултетът работи по съвременни учебни планове, които са обвързани с наши и чуждестранни партньори и гарантират солидна основа на инженерното образование при свободен избор на специализации и подчертана практическа насоченост.

      Факултетът поддържа контакти със сродни факултети и катедри от висши училища и университети, както и с други организации от Великобритания, Германия, Италия, САЩ, Чехия, Словакия, Ирландия, Русия, Литва, Гърция, Турция, Португалия, Румъния, Хърватска и др.