Чл.17.(1) Предварителното класиране и записване се извършва в периода от 1.12.2023 г. до 4.07.2024 г.
           (2) В предварително класиране и записване могат да участват всички кандидат-студенти, които притежават диплома за завършено средно образование и имат балообразуващи оценки от положени предварителни кандидатстудентски изпити през 2023/2024 г. или от държавни зрелостни изпити след 01.01.2008 г.
           (3) За предварително класиране и записване са обявени 50% от утвърдените планови места в редовна форма на  обучение.
           (4) Кандидатите посочват в кандидатстудентските си документи само една специалност. Приетите студенти се записват по реда, описан в чл. 23. Записаните студенти не участват в следващи класирания.