Чл.17.(1) Предварителното класиране и записване се извършва в периода от 2.11.2020 г. до 1.07.2021 г.

                        (2) В предварително класиране и записване могат да участват всички кандидат-студенти, които притежават диплома за завършено средно образование и имат балообразуващи оценки от положени предварителни кандидатстудентски изпити през 2020/2021 г. или от държавни зрелостни изпити след 01.01.2008 г.

                        (3) За предварително класиране и записване са обявени 50% от утвърдените планови места в редовна форма на  обучение.

                        (4) Кандидатите посочват в кандидатстудентските си документи само една специалност. Приетите студенти се записват по реда, описан в чл. 23. Записаните студенти не участват в следващи класирания.