​​​Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учеб­ната 2021/2022 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

Дати за прием на документи

 

За завършилите средно образование,

кандидатстудентски документи ще се приемат:

-          в Русенския университет и неговите филиали в Разград, Силистра и Видин от 2 ноември 2020 г.;

-          в бюрата на ЦКПИ в цялата страна (без градовете Русе, Разград, Силистра и Видин) от 2 ноември 2020 г. до 1 юли 2021 г.;

www.ckpi-bg.com

Онлайн подаване на кандидатстудентски документи:

2 ноември 2020 г до 1 юли 2021 г.

Интернет страница за онлайн кандидатстване: https://online.uni-ruse.bg  или

http://www.uni-ruse.bg.

Подаването на документи, с които се прави заявка за участие в даден изпит, става

до два работни дни преди датата на съответния изпит.

Класиране

Обявяване на

резултатите до

Записване
Първо класиране6 юлиОт 10 ч. на 6 юли до 16 ч. на 9 юли
Второ класиране12 юлиОт 9 ч. на 12 юли до 16 ч. на 16 юли


Забележка: Незаетите след второто класиране места се попълват чрез следващи класирания по график и правила, утвърдени допълнително от Ректора.

Кандидат-студентите

са длъжни да се информират на място, по телефона или по интернет

за резултатите от конкурсните изпити и класирането.

При неспазване на сроковете за подаване на документи или за записване

Русенският университет не носи отговорност.

Записването става с диплома за завършено средно образование - оригинал.

Записалите се вече не са кандидат-студенти, а студенти.

ВНЕСЕНИ ТАКСИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ.

Преместването в друго висше училище, факултет, специалност

или друга форма на обучение може да стане

след успешното приключване на първата учебна година.

Условията и редът за това са определени в Правилника за дейността на Русенския университет и Вътрешните правила за учебната дейност.

Студентите имат право да се обучават

на държавна издръжка само в една бакалавърска специалност.

Напускането на университета по собствено желание

може да стане след приключване на първия учебен семестър.