​​​Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учеб­ната 2021/2022 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

Дати за прием на документи

 

За завършилите средно образование,

кандидатстудентски документи ще се приемат:

-          в Русенския университет и неговите филиали в Разград, Силистра и Видин от 22 ноември 2021 г.;

-          в бюрата на ЦКПИ в цялата страна (без градовете Русе, Разград, Силистра и Видин) от 22 ноември 2021 г. до 7 юли 2022 г.;

www.ckpi-bg.com

Онлайн подаване на кандидатстудентски документи:

22 ноември 2021 г до 7 юли 2022 г.

Интернет страница за онлайн кандидатстване: https://online.uni-ruse.bg  или

http://www.uni-ruse.bg.

Подаването на документи, с които се прави заявка за участие в даден изпит, става

до два работни дни преди датата на съответния изпит.

Класиране

Обявяване на

резултатите до

Записване
Първо класиране12 юлиОт 10 ч. на 12 юли до 16 ч. на 15 юли
Второ класиране18 юлиОт 9 ч. на 18 юли до 16 ч. на 22 юли


Забележка: Незаетите след второто класиране места се попълват чрез следващи класирания по график и правила, утвърдени допълнително от Ректора.

Кандидат-студентите

са длъжни да се информират на място, по телефона или по интернет

за резултатите от конкурсните изпити и класирането.

При неспазване на сроковете за подаване на документи или за записване

Русенският университет не носи отговорност.

Записването става с диплома за завършено средно образование - оригинал.

Записалите се вече не са кандидат-студенти, а студенти.

ВНЕСЕНИ ТАКСИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ.

Преместването в друго висше училище, факултет, специалност

или друга форма на обучение може да стане

след успешното приключване на първата учебна година.

Условията и редът за това са определени в Правилника за дейността на Русенския университет и Вътрешните правила за учебната дейност.

Студентите имат право да се обучават

на държавна издръжка само в една бакалавърска специалност.

Напускането на университета по собствено желание

може да стане след приключване на първия учебен семестър.