​​​Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учеб­ната 2018/2019 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

Дати за прием на документи

За завършилите средно образование:

  • в Русенския университет и неговите филиали в Разград, Силистра и Видин – от 1.12.2017 г. до започването на учебната 2018/2019 година.
  • чрез интернет страницата за онлайн кандидатстване на адрес: https://online.uni-ruse.bg от 1.12.2017 г. до 28.06.2018 г.
  • в градовете Плевен и Монтана: от 10.04.2018 г. до 12.04.2018 г. и от 19.06.2018 г. до 28.06.2018 г.;
  • в бюрата на Центровете за кандидатстудентска подготовка и инфор​​мация (без гра­довете Русе, Разград, Силистра, Плевен и Монтана) от 1.12.2017 г. до 28.06.2018 г.;

За притежаващите висше (включително колежанско) образование:

  • кандидатстудентски документи по образец ще се приемат само в Русенския университет от 1.12.2017 г. до 28.06.2018 г.
За притежаващите висше образование и кандидатстващи за Право (II-ро висше) документи по образец ще се приемат само в Русенския университет от 01.12.2017 г. до 28.06.2018 г. 
Задължително е явяването на изпити по Български език и История на България.