ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2019 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2018 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2017 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2016 г.

ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2015 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2014 г.

​​ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2013 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2012 г.

ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2011 г.

 

ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2010 г.

     

ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2009 г.