ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2022 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2018 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2016 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2015 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2014 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2013 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2012 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2011 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2010 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2009 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2008 г.