​2018-РУ-01 СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОГРАМА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ