Оперативното ръководство на НИС се осъществява от :
тел. : (082) - 888 855