Формуляри и бланки

1. Документи за сключване на стопански договор

1.1. Договор - изпълнител НИС (разширена форма)

1.2. Договор - изпълнител НИС (съкратена форма)

2. Документи за отчитане на стопански договор

2.1. Заявка към ППФЗ за разходи за веществена издръжка (доставка на материали, използв. на външни услуги, предст. разходи)

2.2. Граждански договор3. Документи за командировка по стопански договор


4. Документи по Национален Фонд Научни Изследвания