Договор №
Тема
19-ФЕЕА-01Интегрирани среди за събиране, организация и обработка на големи обеми от данни - проф. д-р Цветозар Георгиев
19-ФЕЕА-02Изследване на електрически мрежи и електротехнологии - доц. д-р Орлин Петров
19-ФЕЕА-03Разработване и изследване на платформи за следен параметрите на въздушния, морския и речния трафик, регистрирани посредством радиобазирани комуникационни инфраструктури - доц. д-р Пламен Захариев
19-ФЕЕА-04Изследване на влиянието на външни фактори върху точността на измерването на основни параметри на почвата с нискостойностна микропроцесорна система - доц. д-р Цветелина ГеоргиеваИзследване на влиянието на външни фактори върху точността на измерването на основни параметри на почвата с нискостойностна микропроцесорна система - доц. д-р Цветелина Георгиева
19-ФЕЕА-05Моделиране и изследване на обекти, управлявани с електронни системи - гл. ас. д-р Сехер Кадирова
19-ФЕЕА-06Разработване на мобилна модулна система за откриване на опасни материали - гл. ас. д-р Валери Джуров