​2017-РУ-01 ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО И НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”