НАЦИОНАЛНА СРЕЩА-СЕМИНАР на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища

Русенският университет посреща своята 75-годишнина със Сила, Достойнство и Авторитет,  и винаги С ЛИЦЕ КЪМ ЗНАНИЕТО, МЛАДОСТТА И БЪДЕЩЕТО - 18.02.2020

Меморандум за сътрудничество подписаха председателят на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти г-жа Снежана Тодорова и ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. д.т.н. Христо Белоев 24.02.2020

Визията за университет/училище на бъдещето беше представена днес в Русенския университет 26.02.2020

Международния ден на редките болести беше отбелязан в Русенския университет 28.02.2020

Народните представители от Русенски избирателен район се срещнаха с ръководството на Русенския университет 02.03.2020

На постерна изложба в Русенския университет бяха представи 37 проекта, реализирани по Фонд „Научни изследвания“  04.03.2020