Пресконференция "75 ГОДИНИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“" – представяне на празничната програма - 10.11.2020 г.

Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени - Best paper "Crystal Prize" - 11.11.2020 г.

Юбилейни отличия по повод 75-годишнината на Русенския университет - 12.11.2020 г.

Тържествено начало на юбилейните събития в Русенски университет - 12.11.2020 г.

Поздравления и признания от най-високо ниво за 75-годишнината на Русенския университет - 13.11.2020 г.

Ежегодната научна конференция в Русе се проведе онлайн и с повишен брой участници - 13.11.2020 г.

Поздравления чрез видео конферентна връзка за 75-годишнината на Русенския университет - 17.11.2020 г.

Успешно приключи 7-та международна конференция по Енергийна ефективност и селскостопанско инженерство (EE&AE 2020) - 20.11.2020 г.


НАЦИОНАЛНА СРЕЩА-СЕМИНАР на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища

Русенският университет посреща своята 75-годишнина със Сила, Достойнство и Авторитет,  и винаги С ЛИЦЕ КЪМ ЗНАНИЕТО, МЛАДОСТТА И БЪДЕЩЕТО - 18.02.2020

Меморандум за сътрудничество подписаха председателят на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти г-жа Снежана Тодорова и ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. д.т.н. Христо Белоев 24.02.2020

Визията за университет/училище на бъдещето беше представена днес в Русенския университет 26.02.2020

Международния ден на редките болести беше отбелязан в Русенския университет 28.02.2020

Народните представители от Русенски избирателен район се срещнаха с ръководството на Русенския университет 02.03.2020

На постерна изложба в Русенския университет бяха представи 37 проекта, реализирани по Фонд „Научни изследвания“  04.03.2020