18 февруари 2020 г.
Официално начало на събитията, посветени на 75-годишнината на Русенския университет – пресконференция за медиите
Февруари - декември 2020ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
24 февруари 2020Публична лекция на г-жа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ. Откриване на изложба „С обич към Изтока" в памет на проф. А. Федотов – почетен директор на Институт „Конфуций"-София и заместник-ректор на Софийски университет. /Изложбата е предоставена от неговата съпруга г-жа Снежана Тодорова/. Подписване на договор за сътрудничество между Русенски университет и СБЖ.
6 мартПремиера на двутомника по история на българското военно разузнаване на проф. Йордан Баев от Военна академия „Г.С. Раковски". Академична лекция. Откриване на изложба от книги в областта на националната сигурност от фонда на Университетската библиотека.
11 март Гостуване на световноизвестния диригент Йордан Камджалов в среща-разговор на тема: „Изкуството – предизвикателства в съвременното обучение и възможности за реализация":  Организатори: ФПНО, катедра Български език, литература и изкуство, гл. ас. д-р Петя Стефанова.
20 март 2020 г.Ден на франкофонията в Русенския университет, посветен на 150 години франкофония
25 март 2020Форум „Кариери", организиран съвместно с JobTiger.
25 март 2020Ден на кариерното ориентиране на първокурсника.
1 април 2020Русенският университет се смее
Април 2020Фестивал на чуждестранните студенти.
Май 2020Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени
Май 2020Седма международна академична седмица за партньорите на Русенския университет
Май 2020Премиера на новоизлязлата книга на Къдринка Къдринова за Виетнам.
Май 2020 Гостуване на библиотеката на Дипломатическия институт към МВнР в Русенския университет. Академична лекция на г-жа Таня Михайлова – директор на Дипломатическия институт.
Май 2020Конференция „Проблеми на развитието на инженерното образование в България" (Съорганизатори: Русенски университет „Ангел Кънчев", Българска академия на науките, Регионален академичен център- Русе)
Май 2020Кръгла маса на тема „75 години техническо образование в Русе" с участието на работодатели от Северен централен район /инициатива на МТФ/.
Май 2020Среща на чуждестранните студенти с ректорското ръководство по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
20 май 2020Русенско изложение;
Май-юни 2020Юбилеен концерт на танцов състав „Хармония" – 50 години
Май-юни 2020Изложба на клуб „Палитра" – 10 години

5-7 юни 2020


Национална среща на академичните медии и експерти по връзки с обществеността на висшите училища
11-13 юни 2020
IEEE конференция „2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)"
11-12 юни 2020HEInnovate международно събитие. Иновативно младежко ЕКСПО.
Юни 2020Спортен празник на Русенския университет
Юни 2020Семинар (Workshop) на тема „Curriculum and Bologna principles" по проект „Boosting innovation in education and research of precision agriculture in Palestine (BENEFIT)", програма ERASMUS+, KA2.
Септември 2020Участие на два отбора от Русенски университет в състезанието „Shell Eco-Marathon" в Лондон, Англия /Организатор – Транспортен факултет/
Септември 2020Церемония по връчване дипломите на Випуск 2020
Септември 2020Нощ на учените в Русенския университет
Септември-октомври 2020Откриване на университетска ботаническа градина по инициатива на Аграрно-индустриалния факултет
Септември-октомври 2020Изложба на географски карти, предоставена от Дипломатическия институт на МВнР
1 октомври 2020Национална кръгла маса на тема:"Златна Добруджа - мит и реалност" (по повод 80 г. от Крайовската спогодба, 130 г. от създаване на педагогическото образование в Силистра и 140 г. от рождението на Йордан Йовков), организирана от НЦ „Св. Дазий Доростолски" към Филиал Силистра.
Октомври 2020Изложба на печатни и електронни издания
Октомври 2020Церемония по връчване на дипломите на новите доктори
Октомври 2020Кръгла маса: Социално-икономически проблеми на регионалното развитие - мястото на Русенския университет (Съорганизатори: Русенски университет „Ангел Кънчев", Община Русе, Регионален академичен център - Русе)
26 октомври 2020Церемония по връчване на дипломите на първия випуск студенти във Филиал Видин. Датата съвпада с празника на град Видин и се очакват много съпътстващи събития.
Ноември 2020Клуб „Съхрани българското" на 15 години
11, 12 , 13 ноември 2020ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
11 ноември„75 иновативни идеи" – представяне на професионалните клубове при Русенския университет.
11 ноемвриСреща на випускници на Русенския университет „Кариери в развитие".
11 ноемвриПразнично шествие на студенти, випускници и преподаватели от Ректората до площад „Свобода".
11 ноемвриПразничен концерт на самодейните състави на Русенския университет за гражданите и гостите на град Русе.
12 ноемвриТържествено начало на юбилейните събития с Академичен хор „Сексагинта Приста". Откриване на изложби, посветени на 75-годишния юбилей.
12 ноемвриПремиера на изданията, посветени на 75-годишнината на университета
12 ноемвриОткриване на Цифров корнер в експозицията на Русенския университет и на Учебна зала на бъдещето.
12 ноемвриОткриване на Годишната научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените-Русе. Пленарна сесия.
12 ноемвриКръгла маса: „Университети на бъдещето в глобалния свят" – с участието на ректори на висши училища, представители на дипломатически мисии, ДХК на университета и представители на партньорски организации.
12 ноемвриРекторът на Русенския университет приема поздравления за празника от официални гости на събитието.
12 ноемвриТържествено събрание-концерт „75 години Русенски университет „Ангел Кънчев"
12 ноемвриТържествена вечеря за официалните гости на събитията /с покани/
13 ноемвриГодишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените-Русе – заседания по секции.
13 ноемвриСпортно-туристически събития /допълнителна програма/
13 ноемвриКултурни събития /допълнителна програма/
Февруари – декември 2020ФАКУЛТЕТСКИ СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
Февруари-юни 2020Конкурс за студенти от Русенски университет на тема „Разработване на бизнес план" – 20-то издание /Събитие на ФБМ/
Февруари-юни 2020Обучения на средношколци от 15 училища по Социално предприемачество, проект INNOVENTER /Събитие на ФБМ/
Февруари-юни 2020Поредицата „Из опита на един предприемач" – 20 семинара в подбрани дисциплини с участието на местни предприемачи. /Събитие на ФБМ/
Целогодишно през 2020 Посещения на студенти във фирми, с които факултета си сътрудничи /Събитие на ФЕЕА/
Целогодишно през 2020 Участия на представители на водещи фирми от бизнеса в обучението по всички специалности, за които отговаря ФЕЕА. /Събитие на ФЕЕА/
19 февруари 2020Публична дискусия „Проблеми на изпълнение на наказанията в Р България" и подписване на Споразумение за сътрудничество между Русенски университет „Ангел Кънчев" и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията. /Събитие на ЮФ/
19 февруари 2020 г.Технологии за 3Д сканиране, моделиране и съставяне на приложения с виртуална и добавена реалност, проект Знание и растеж  /Събитие на ФЕЕА/
22 февруари 2020Младежко национално състезание Електрониада 2020 с участие на ученици от цяла България /Събитие на ФЕЕА/
28 февруариИнформационна кампания по случай Световния ден за подкрепа на хората с редки болести. Организатор: Клуб Здраве /Събитие на ФОЗЗГ/
5-6 мартНовости в хигиенните грижи. Представяне на метода „сухо къпане" – съвместен семинар с катедра Здравни грижи на МУ – Варна и Филиал Шумен на тема /Събитие на ФОЗЗГ/
10 март Ден на фирма „Claas" в АИФ /Събитие на АИФ/
Март 2020 г.Учебно-изследователска работа със студенти в областта на общественото здраве – семинар /Събитие на ФОЗЗГ/
Март 2020 г.Отбелязване на Световния ден на социалната работа – 2020 г. Реализатор: Клуб на социалния работник /Събитие на ФОЗЗГ/
Март – април 2020 г.Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности" /Събитие на ФОЗЗГ/
Март-април 2020Куиз (отборна мисловна игра със състезателен характер) за ученици (с предметна награда). /Събитие на ФБМ/
Март-април 2020Семинари за криптовалути, предназначени за ученици. /Събитие на ФБМ/
Март-април 2020Докторантски семинар във ФБМ
1 април 2020Смях за здраве – изложба - първоаприлски студентски фотоколаж /Събитие на ФОЗЗГ/
Април 2020Семинар на тема: „Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за XXI век". Организатор: катедра Педагогика, психология и история /Събитие на ФПНО/
Април 2020

Дейности на клуб „Млад педагог/социален педагог", съвместно с партньорски организации, за предстоящите пролетни празници

Организатор: Клуб „Млад педагог/социален педагог", катедра Педагогика, психология и история /Събитие на ФПНО/

14 – 16 април 2020Да учим заедно – да работим екипно – семинар на доц. Богдан Раца и доц. Маринела Раца от Университета в Бакъу /Събитие на ФОЗЗГ/
16 април 2020Представяне на симулативен административен процес съвместно с Административен съд – Русе /Събитие на ЮФ/
16 април 2020Практико-теоретичен семинар, посветен на 141 години от приемането на Търновската конституция /Събитие на ЮФ/
Април 2020Акценти в научноизследователската работа и перспективи в развитието на академичния състав в областта на общественото здраве – семинар /Събитие на ФОЗЗГ/
Април 2020Участие на студенти и преподаватели при представяне на иновации в сферата на рехабилитацията Balance board biofeedback /Събитие на ФОЗЗГ/
Април 2020Съвременните технологии срещу игрите – въздействие върху ранно детско развитие – семинар /Събитие на ФОЗЗГ/
24 април 2020Картинг състезание - RUkart 2020 /Събитие на ТФ/
28 април 2020Научен семинар Global Village 2020 /Събитие на ТФ/
29 април 2020Традиционна олимпиада по Инженерна графика /Събитие на ТФ/
28 април 2020Кръгла маса, посветена на 140 години от рождението на проф. Венелин Ганев /Събитие на ЮФ/
29 април 2020Научна сесия за докторанти и студенти в ЮФ
Април – май 2020

Музикално-творческо ателие на музикален клуб „Афект" Организатори: Музикален клуб „Афект" съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов" – Русе /Събитие на ФПНО/

Април – май 2020Дни на кариерата във ФБМ
Май 2020Участие на музикален клуб „Афект" и клуб „Палитра" в Младежкото Експо /Събитие на ФПНО/
4 – 5 май 2020Достижения и иновации в Аграрно-индустриалния сектор – семинари с фирми-производители и вносители на селскостопанска техника и потребители на кадри, семинари с фирми за растителна защита и др. /Събитие на АИФ/
5 май 2020Ден на автомобилната техника /Събитие на ТФ/
Май 2020Студентско състезание по проектиране с CAD системи /Събитие на МТФ/
Май 2020Студентско състезание „Най-добър конструктор" /Събитие на МТФ/
5 майКръгла маса по проблемите на домашното насилие – Съвместно мероприятие със Съюза на Юристите в България /Събитие на ЮФ/
5 май

Ден на акушерката: Състезание „Най-добра акушерка"

Дискусия За и против абортите по желание, лектор д-р Н. Узунова /Събитие на ФОЗЗГ/

5 майСреща с фирми, потребители на кадри /Събитие на ТФ/

11-15 май

 

11 май


13 май

Отбелязване на Втората европейска седмица на Общественото здраве.

Семинар: Стратегии за снижаване процента на оперативните родоразрешения – акушерски модел грижа, осведоменост рискове секцио цезарее, емболизацията, др.

Семинар: От самотност към сплотеност при предоставяне на дългосрочни грижи при възрастни. /Събития на ФОЗЗГ/

12 майМеждународен ден на сестринството: Състезание „Най-добра медицинска сестра" /Събитие на ФОЗЗГ/
12 майСтудентска научна сесия: Пленарен доклад на тема: Липозомна технология и приноса ѝ в профилактиката, лектор: маг. фармацевт Доряна Чакърова /Събитие на ФОЗЗГ/
12 майСъстезание по майсторско управление на автомобил – 2020 /Събитие на ТФ/
19-20 май 2020

Студентски семинар „Животът и творчество на Никола Вапцаров през русенския му период", Регионален исторически музей – Русе.

Организатори: катедра Български език, литература и изкуство, Община Русе, РИМ – Русе /Събитие на ФПНО/

Май 2020Научна сесия за студенти и докторанти във ФБМ, Секция „Икономика и мениджмънт" /Събитие на ФБМ/
Май 2020Конкурс "Най-добър млад специалист в здравните и помагащите специалности" /Събитие на ФОЗЗГ/
Май 2020Кажете НЕ на тютюнопушенето – съвместен семинар с РЗИ по случай 31 май – световен ден без тютюнев дим /Събитие на ФОЗЗГ/
Май 2020Вечер на специалностите във ФЕЕА /Събитие на ФЕЕА/
Май 2020Конкурс за иновативни студентски разработки; /Събитие на ФЕЕА/
Май 2020Конкурс за най-информативен и атрактивен студентски Web сайт;
Май 2020.Олимпиада по мрежи и мрежови технологии; /Събитие на ФЕЕА/
Май 2020Конкурс Индустриален Интернет за всичко в моите очи; /Събитие на ФЕЕА/
Май 2020Конкурс Иновативна електроника 2019 /Събитие на ФЕЕА/
Май – юни 2020Кръгла маса Иновации и перспективи в развитието на Кинезитерапията (за специалисти от региона) /Събитие на ФОЗЗГ/
Май – юни 2020Световно кафене по ерготерапия Три гледни точки – преподаватели, работещи, работодатели /Събитие на ФОЗЗГ/
1 юни 2020

Музикално-творческо ателие на музикален клуб „Афект" в Регионална библиотека „Любен Каравелов" – Русе по случай Деня на детето.

Организатори: Музикален клуб „Афект" съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов" – Русе /Събитие на ФПНО/

Юни 2020Участие на студенти с бизнес идеи в Младежкото ЕКСПО'2020 /Събитие на ФБМ/
Септември 2020Родителско кафе – участие на студенти и преподаватели в здравните беседи  на УМБАЛ „Медика" /Събитие на ФОЗЗГ/
Септември 2020Семинар/презентация по симулация, визуализация и симулационен анализ на бизнес процеси (логистика, транспорт, обслужване) с помощта на програмен продукт FlexSim. Гости: проф. Allen Greenwood (Mississippi SU) /Събитие на ФБМ/
Октомври 2020Участие на студенти и преподаватели по КТ във възстановителния процес на 1000 Balkan charity challenge – Ultramarathon  2020 /Събитие на ФОЗЗГ/
Октомври 2020Седмица на физическата активност – участие на студенти и преподаватели в инициативата за здравословен начин на живот на УМБАЛ „Медика" /Събитие на ФОЗЗГ/
Октомври 2020Конференция Горещи точки в педиатрията /Събитие на ФОЗЗГ/
Октомври 2020Семинар с eCommerce Academy във връзка с новостите в електронната търговия и дигиталния маркетинг; необходимите умения в дигиталната икономика и др. /Събитие на ФБМ/
Октомври 2020Публична дискусия на тема: „Бъдещето на възможностите срещу бъдещето на заплахите: предизвикателства на Кохезионната политика 2021-2027 и ролята на университетите за развитието  на регионите" – модератор арх. Белин Моллов /международен консултант по местно самоуправление и регионално развитие, дългогодишен заместник-министър на регионалното развитие, съветник на правителствени и неправителствени структури и преподавател в СУ./ Откриване на изложба с авторски картини на Белин Моллов, посветени на Русенски университет и Русе.
Октомври 2020Уъркшоп за студенти и докторанти по планиране на местни политики и разработване на стратегии за растеж на градове, общини и региони с участието на преподаватели от факултет Бизнес и мениджмънт – гост-лектор арх. Белин Моллов. /Събитие на ФБМ/
Октомври 2020 г.NASA International Space Apps Challenge – Bulgaria /Събитие на ФЕЕА/
Октомври 2020Студентско състезание по решаване на административно- правни казуси /Събитие на ЮФ/
Октомври – ноември 2020 Предоставяне на социална подкрепа на лица, търсещи закрила в България – лектория на експерти от Международната организация по миграция в България /Събитие на ФОЗЗГ/
Ноември 2020Участие на студенти и преподаватели по КТ във възстановителния процес на Canyon creek-Ultramarathon 2020 /Събитие на ФОЗЗГ/
Ноември 2020Семинар Редки болести /Събитие на ФОЗЗГ/
Ноември 2020Отпечатване на История на Транспортия факултет /Събитие на ТФ/
  
Февруари – декември 2020КАЛЕНДАР НА ЮБИЛЕЙНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪВ ФИЛИАЛ РАЗГРАД
24 – 25 февруариКандидатстудентска борса.
20 март

Семинар-дискусия: Устойчивост на хранителните системи от преработката на храни до консумацията.

Участват: студенти и представители на фирми.

7 април

Маратон на четенето.

Участват: преподаватели, студенти и ученици.

23 априлУъркшоп: Перспективи в опаковането. Възможности за биоразградими опаковки. Участват: преподаватели, студенти и ученици.

Април - май

Юни - юли

Отворени врати за ученици от средните училища.
Май 2020Среща-разговор с млади читатели: 75 години – възможности и бъдеще на Русенския университет.
13 май

Кулинарна Европа – От фермата и полето до трапезата.

С участието на студенти, ученици и фирми от хранителния бранш.

13 майИнфо стенд с послания посветени на 75 годишнината на Русенския университет и неговото европейско развитие.
13 май

Студентска научна сесия. Представяне на студентски разработки. Участват студенти и специалисти от фирмите.

Септември 2020Срещи на випускници с работодатели на промоцията на Випуск` 2020.
Октомври 2020Информационно събитие за европейски портал EURES относно професионалната мобилност и възможностите за обучение и работа. Участват: представители на Бюрото по труда, ЕИЦ Европа Директно, работодатели и хора, търсещи работа.
6 – 7 ноември

Ежегодна научна конференция.

Участват: академична общност от наши и чужди университети, специалисти от фирми.

Ноември
Семинар-обучение с участието на преподаватели и възпитатели от средните училища на тема: Граждански знания и гражданско образование. 
Февруари - декември 2020КАЛЕНДАР НА ЮБИЛЕЙНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
Март-април 2020Провеждане на еко акция за засаждане на 130 дръвчета по повод 75 г. от създаване на Русенски университет „Ангел Кънчев" и 130 г. от създаването на педагогическото образование в Силистра
Април 2020Екскурзия с учебна цел – исторически и природни забележителности по поречието на Русенски Лом (Басарбовски манастир-Ивановските скални черкви-Червен-Орлова чука)
Април 2020Гостуване на пътуващата изложба  „Европейският дух в образователното дело на Силистра" в училища и институции
Април 2020Участие на студенти и преподаватели от Филиал Силистра в международна научна конференция в Балчик
Май 2020Провеждане на студентска научна сесия
Май 2020Спортен празник
Май 2020Студентски семинар по повод 170 г. от рождението на Иван Вазов
Октомври 2020Провеждане на ежегодната научна конференция с акцент върху проблемите на образованието. 2 пленарни доклада на водещи учени в областта на образованието, съвместно с РУО и община Силистра.
Ноември 2020Подготвяне и популяризиране на филм по повод 130 г. педагогическо образование в Силистра
Февруари - декември 2020СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
Март-април 2020Пролетна студентска спартакиада
Април 2020Турнир по футбол за ученици, средношколци и студенти
Април 2020Четириетапно иновативно спортно-туристическо състезание за ученици и студенти Алма Ринг
Май 2020Екскурзия на чуждестранните студенти до исторически места и забележителности в България.
Юни 2020

Спортно-туристически марш, с начало 4-те крайни точки на България, преминаване през филиалите на Русенския университет и гр. Тараклия и финал в гр. Русе:

-1-ви лъч „1945 г. Държавно висше техническо училище", маршрут: седловина до вр. Връшка чука - гр. Трявна - Географски център на България  - гр. Русе;

-2-ри лъч „1954 г. Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство", маршрут: Нос Шабла - гр. Силистра - гр. Тутракан - гр. Русе;

-3-ти лъч „1981 г. Висше техническо училище „Ангел Кънчев",  маршрут: вр. Вейката (1463 м., - гр. Кърджали - гр. Разград - гр. Русе;

-4-ти лъч „1995 г. Русенски университет „Ангел Кънчев", с маршрут: устие на р. Тимок - гр. Видин – гр. Русе

Юли 2020Колоездачна обиколка „На две колела – през четирите академични филиала на Русенския университет"
Октомври 2020Крос-поход за ученици и студенти на територията на Природен парк „Русенски Лом".
Ноември 2020Есенна студентска спартакиада.
Ноември 2020Лекоатлетическа обиколка на кампуса на Русенския университет.
Ноември 2020Международен студентски турнир по волейбол.
Декември 2020Тържествено събрание във връзка с отбелязването на 65 години академичен спорт и 60 години организирана спортно-туристическа дейност в Русенския университет.