ЮБИЛЕЙНОТО ЧЕСТВАНЕ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Е ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ.

Във връзка с всички събития в рамките на юбилейната годишнина в Русенския университет са създадени следните органи за ръководство и координация:

Организационен комитет

Председател

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – Ректор на Русенски университет

Членове

Проф. д-р Велизара Пенчева – Председател на Общото събрание на Русенски университет

Проф. д-р Пламен Кангалов – Заместник-ректор по учебната работа

Проф. д-р Диана Антонова – Заместник-ректор по научноизследователската дейност

Доц. д-р Десислава Атанасова – Заместник-ректор по интернационализация и ком. политика

Проф. д-р Пламен Даскалов – Заместник-ректор по развитие, координация и ПО

Доц. д-р Таня Грозева – Главен секретар на Русенски университет

Станимир Бояджиев - Председател на Студентския съвет

Г-н Пенчо Милков – Кмет на Община Русе

Г-н Галин Григоров – Областен управител на Област Русе

 

Оперативна работна група

Председател

Проф. д-р Юлиана Попова – Координатор Интеринституционални комуникации

Членове

 1. Проф. д-р Борислав Ангелов – Ръководител на Университетски спортен център
 2. Доц. д-р Таня Грозева – Главен секретар на Русенски университет
 3. Доц. д-р Анелия Манукова – Главен редактор на в. „Студентска искра"
 4. Доц. д-р Цветомир Конов – Ръководител на Дизайн студио
 5. Доц. д-р Мирослав Михайлов – Директор на ЦИКО
 6. Д-р Ренета Златева – Ръководител на клуб „Съхрани българското"
 7. Д-р Петя Ангелова – Мениджър на Канев център
 8. Инж. Елисавета Недева – Директор на Университетска библиотека
 9. Валерий Гегов – Помощник-ректор
 10. Яна Кралева – Главен счетоводител
 11. Д-р Виктория Иванова – ПР на Русенски университет
 12. Ст. преп. Милена Попова – експерт в отдел ВОР
 13. Юлиана Андонова – експерт в отдел ВОР
 14. Диана Георгиева – експерт в отдел ИКП
 15. Светла Минкова – отговорник за културните клубове в Русенски университет
 16. Велин Тодоров – дизайнер
 17. Бояна Иванова – докторант, отговорник за страницата на 75-годишнината