МесецСъбитиеОрганизатор
Април-Октомври 2020Студентска научна сесия'20Координатор докторанти, зам- декани НИД и Председател студентски съвет
Май 2020Организиране на университетски конкурс за иновативни студентски компютърни разработки ЕЕА
Май 2020 Регионална олимпиада по мрежи и мрежови технологии ЕЕА
Май 2020 Университетски конкурс на тема „Индустриален Интернет за всички през моите очи" ЕЕА
Май 2020 Конкурс за най-информативен и атрактивен студентски Web side ЕЕА
Май-Юни 2020Quiz отборна мисловна игра със състезателен характер за ученициФБМ
Май-Декември 2020Поредица „Из опита на един предприемач" – 20 семинара в подбрани дисциплини с участието на местни предприемачи ФБМ и ЦНП
Май-Юли 2020Университетски студентски конкурс по бързодействие с CAD – системи – "Проектирай с CAD ... и с мен" и "CAD/CAM–Idol" за най-добър студентски проект, разработен с CAD-система МТФ
Май – Септември 2020Кръгла маса с участието на фирми от региона и страната на тема:  "75 години техническо образование в Русе" МТФ
Май – Септември 2020Семинар на тема: "Електрохимични технологии за нанасяне на покрития" - Хенк Вирланд, TEKNIC Холандия МТФ
19-20 юни 2020Международна конференция CompSysTech'20The Bulgarian Academic Society оf Computing under the patro­na­ge of: B MES; John Atanasoff UAI and University of Ruse.
24-26 Септември 2020Fifth Junior Conference оn Lighting LIGHTING 2020 Национален комитет по осветление и Русенски университет
25 Септември 2020Семинар по симулационен анализ на бизнес процеси (логистика, транспорт, обслужване) с програмен продукт FlexSim на проф. Allen Greenwood (Mississippi SU) и представители на дистрибутора на FlexSim за Източна Европа ФБМ
Септември 2020Финал университетски конкурс за бизнес план ФБМ и ЦНП
Септември- Октомври 2020 Състезание по социално предприемачество „Innoventer" в 18 средни училища ФБМ и ЦНП
1 Октомври 2020Национална кръгла маса на тема: "Златна Добруджа - мит и реалност" (по повод 80 г. от Крайовската спогодба, 130 г. от създаване на педагогическото образование в Силистра и 140 г. от рождението на Йордан Йовков)НЦ „Св. Дазий Доростолски" към Филиал Силистра
16 Октомври 2020Научна конференция с международно участие Научни четения'20 Филиал Силистра
Октомври 2020 Организиране на регионален кръг от международното състезание "NASA Space Apps Challenge" 
Октомври 2020Олимпиада по Инженерна графика ТФ
Октомври 2020Университетски конкурс за „Най-добър млад професионалист в здравните и помагащите специалности" ФОЗЗГ
Октомври 2020Семинар с eCommerce Academy във връзка с новостите в електронната търговия и дигиталния маркетинг; необходимите умения в дигиталната икономика ФБМ
Октомври 2020Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности" ФОЗЗГ
Октомври-Ноември 2020Семинар Global VillageТФ
6-7 Ноември 2020Научна конференция РУ&СУ'20 Филиал Разград
11 Ноември 2020Заключително пленарно заседание на студентска и докторантска сесия "Best paper Cristal Prize'20"Координатор докторанти, зам- декани НИД и Председател студентски съвет
11-12 Ноември 2020 Международно изложение „Иновативно младежко ЕКСПО V"НИС, ЦИОТ, ЦТТИС, Център по предприема­чество, Център за докторанти, Зам. декани НИД, Дирекция продължаващо обучение
12 Ноември 2020Откриване на Обновения център за докторанти „Образователно пространство на бъдещето"ЦИОТ и Център за докторанти
12-13 Ноември 2020 59-та научна конференция РУ&СУ'20Русенски университет § Съюз на учените, Русе
12-14 Ноември 2020Международна конференция Energy Efficiency and Agricultural Engineering

Association for Engineering and Research in Agriculture (AERA),

IEEE Bulgaria Section and Ruse University

11 Ноември 2020Кръгла маса с участието на фирми и професионални училища от региона и страната на тема: „Актуални проблеми на взаимодействието индустрия – образование - наука"В рамките на Международно изложение „Иновативно младежко ЕКСПО V" – БАН и Русенски университет
Декември 2020Международна олимпиада по финансова и актюерна математика ФПНО