​​​Стихотворението „Духът" на Миглена Цветкова, Факултет природни науки и образование, спец. Български език и история, 1 курс,  отличено с първо място в категория "Литературно творчество" на художествено творчески конкурс на тема „Моят университет е вече на 70"

stih (2).jpg