Скъпи кандидат-студенти,

И вие, и вашите родители знаят, че пътят в професионалната кариера започва с точния избор на специалността. Наистина  е сложен и много отговорен избор, защото определя не само професията, но и целия ваш живот, вашата съдба. Затова елате във Факултет Електротехника, електроника и автоматика при Русенския университет "Ангел Кънчев". Знанията, уменията и навиците, които ще получите при нас,  ще ви бъдат от полза за бъдещата ви дейност и при реализирането ви в живота.

В нашия факултет вие ще имате възможност да се обучавате в следните атрактивни инженерни специалности, акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация на Република България:

  • Електроенергетика и електрообзавеждане
  • Електроника
  • Компютърно управление и автоматизация
  • Компютърни системи и технологии
  • Интернет и мобилни комуникации
  • Информационни и комуникационни технологии

(за образователно-квалификационните  степени "бакалавър" и "магистър" и за научно-образователната степен "доктор").

Обучението по тези специалности е ориентирано към придобиване на знания и квалификация, гарантиращи успешна и добре платена реализация по цял свят. Гаранция за високото качество на образованието, което ще получите при нас, са: изцяло обновената материална база; учебните планове и програми, съответстващи на специалности във водещите световни университети; професионализмът на преподавателите във факултета и традициите в обучението на висши инженерни кадри.

Ще ви бъде предоставена блестящата възможност в рамките на една година да се обучавате в Германия, Великобритания, Швеция, Дания, Испания, Австрия, Холандия, Белгия и в много други страни  със стипендия на Европейския съюз въз основа на подписаните повече от 100 двустранни споразумения с водещи университети от всички страни. 

Осигурени са общежития, хранене в студентски стол на преференциални цени и стипендии за нуждаещите се, а за свободното време в университета работят над 25 спортни, туристически и културни клубове.

На завършилите курса на обучение се издава диплома за висше образование и европейско дипломно приложение на английски език.

Мили приятели,

Уверявам ви, че във Факултет Електротехника, електроника и автоматика при  Русенския университет вие ще получите не само добро образование, а ще намерите съмишленици, ще усетите удовлетворението, че сте  осмислили  най-прекрасните години от живота си. Изживейте ги със самочувствието и с достойнството на младостта, с увереността, че ще имате възможността да реализирате мечтите си!

Декан на Факултет Електротехника, електроника и автоматика: 

доц.д-р Вяра Русева