​​​За доброто качество на преподаваните знания съдействат модерната лабораторна база и увеличаващото се сътрудничество с реномирани фирми като  като SIEMENS, JOHNSON CONTROLS, SCHNEIDER ELECTRIC, MOELLER, COMHARD и др. За студентите и докторантите е осигурен неограничен достъп до INTERNET и съпътстващия набор мрежови услуги.

Закупени са лицензирани програмни продукти за нуждите на учебния процес и научно-изследователската работа. Разработени са множество WEB базирани приложения, издадени са учебници, лекционни записки и учебни пособия.

На желаещите студенти се предоставя възможност да завършат VMware и CISCO Академия и да получат международно признати сертификати.

В Катедра „Електроснабдяване и електро-обзавеждане" е доставено съвременно оборудване. В контакт с Шнайдер Електрик България ЕЕОД е подписан договор  и  е създаден Учебен център  за комутационна и защитна апаратура за ниско напрежение. Фирмата периодично обновява лабораторията с нова  съвременна техника.

 

 

Учебните лаборатории в катедрата Електроника" са обзаведени със съвременна измервателна апаратура, компютърна и презентационна техника. Има 2 студентски компютърни зали, свързани в локална мрежа, която е част от глобалната мрежа на университета.

 

 

Kатедрата Автоматика и мехатроника" съвместно с помощта на фирми EATON и ePLAN създаде два модерни Учебно-информационни центъра, в които освен обучение на студенти и специалисти от практиката, се организират тематични семинари, обсъждат се новите тенденции и приложения на модерна управляваща техника и компютърни системи за управление. 

 

 

Катедра „Компютърни системи и технологии" разполага с 11 учебни и с 3 научно-изследователски лаборатории, които са обзаведени с най-съвременна компютърна техника. Обучението на студентите се провежда в съвременно обзаведени многофункционални интердисциплинарни учебно–изследователски лаборатории, оборудвани със съдействието на водещи компютърни фирми.​


Всички учебни лаборатории в катедра Телекомуникации" са оборудвани със съвременна компютърна, лабораторно-измервателна и офис техника. Специализираното оборудване в лабораториите е на световни лидери в телекомуникациите, между които Cisco, VMware, Dell, HP, SuperMicro, Acer, Yokogawa, GWInstek, Agilent, Siemens.