Ежегодно средно по 30 студенти от факултета се обучават по програмата ERASMUS+ и др. международни програми, разработвани и ръководени от преподаватели на Факултета. Сключени са повече от 120 Двустранни споразумения с университети от редица страни на Европа и Азия като Великобритания, Германия, Франция, Португалия, Дания, Швеция, Финландия, Италия, Белгия, Холандия, Австрия, Гърция, Китай, Малайзия, Индонезия, Йордания и др. Факултетът е инициатор и координатор на четири тематични мрежи по програмата ERASMUS, в които участват повече от 70 университети и фирми от 35 страни на Европа.

Обучението на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти е характерен елемент в работата на факултет ЕЕА. От създаването на факултета са обучени 70 чуждестранни студенти от 16 страни и са защитени 3 докторски дисертации от чуждестранни граждани.​