UNI-RUSE\rk-mrbmkirovaБизнес развитие и иновацииРъководител катедра18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/rk-mrb_MThumb.jpgПавел Витлиемов52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5786d4cc7-087c-4704-a809-0b125a297728доц.

UNI-RUSE\kenimanevprofenimanevБизнес развитие и иновацииПрофесор18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/kenimanev_MThumb.jpgКрасимир ЕниманевИндустриален инженеринг;Производствен мениджмънт и инженеринг;Икономика на предприятието;Териториално устройство и инфраструктура52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5326c8ba2-a030-41ab-9136-4486d49c2dc4проф.;дн+359 82 888 7042Г.412

UNI-RUSE\anedyalkovanedyalkovБизнес развитие и иновацииДоцент18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/anedyalkov_MThumb.jpgАнтон Недялков52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c555445da8-0883-4d03-b7d8-ebe1cf123d36доц.;д-р+359 82 888 5202Б.413
UNI-RUSE\ekotsevekotsevБизнес развитие и иновацииДоцент18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/ekotsev_MThumb.jpgЕмил Коцев52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c511f6d066-febd-4c34-870b-835022d034d9доц.;д-р+359 82 888 7152Б.405
UNI-RUSE\lmihaylovalmihaylovaБизнес развитие и иновацииДоцент18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/lmihaylova_MThumb.jpgЛюдмила Михайлова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5057de745-6457-4321-90ad-d162ac539da8доц.;д-р+359 82 888 5182Б.415
UNI-RUSE\mkirovamkirovaБизнес развитие и иновацииДоцент17.1.2022 г. 16:27:47http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/mkirova_MThumb.jpgМилена Кирова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c54e46f138-88aa-43d2-b08a-4a1e6348b37bдоц.;дн+359 82 888 7262Б.416
UNI-RUSE\pvitliemovpvvБизнес развитие и иновацииДоцент18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/pvitliemov_MThumb.jpgПавел Витлиемов52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c55e0a468d-b540-4a03-b17d-a3e6e37c5312доц.;д-р+359 82 888 4952Б.403

UNI-RUSE\dyordanovadyordanovaБизнес развитие и иновацииГлавен асистент18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/dyordanova_MThumb.jpgДаниела Йорданова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5ef09bce2-6fd7-4bce-8f62-3028a6965046гл. ас.;д-р+359 82 888 5202Б.413
UNI-RUSE\isheludkoisheludkoБизнес развитие и иновацииГлавен асистент18.11.2021 г. 14:01:05Игор Шелудко52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5596fa8bd-0eac-42f7-9777-8c0629618e1fгл. ас.;д-р
UNI-RUSE\mpenchevampenchevaБизнес развитие и иновацииГлавен асистент18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/mpencheva_MThumb.jpgМиглена Пенчева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c580fedd55-65a4-4335-89ff-9dad30371b6bгл. ас.;д-р+359 82 888 7152Б.405
UNI-RUSE\mbonevambonevaБизнес развитие и иновацииГлавен асистент18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/mboneva_MThumb.jpgМирослава Бонева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5ec727ab3-7829-49cf-b835-88ce93a46460гл. ас.;д-р+359 82 888 7762Б.411

01.03.2021 - 01.03.2025 г.UNI-RUSE\landreevБизнес развитие и иновацииДокторант2.6.2021 г. 9:32:39Людмил Андреев52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5e58a4ddc-98c8-421c-94b3-d155a561fb5d

UNI-RUSE\tangelovaБизнес развитие и иновацииАдминистративен секретар18.11.2021 г. 14:01:05http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/tangelova_MThumb.jpgТеодора Ангелова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c587973547-5217-459f-9f46-25d99e3f5986маг.+359 82 888 7262Б.416

​​