​​​​​​​Уважаеми колеги,


Актуални новини, ​законова база, конкурси, процедури, полезни връзки и контакти ​можете да видите на страницата "Развитие на академичния състав" на Русенски университет​​: http://kr.uni-ruse.bg/


На този адрес можете да  следите конкурсите за редовни и задочни докторантури:

http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=competition/index

или да направите справка за докторант по професионални направления: "Организация и управление на производството", "Икономика и управление" и "Социално управление".