Ръководител катедра: доц. д-р Милена Кирова
Служебен e-mail: mkirova@uni-ruse.bg
Служебен телефон: +359 82 888 726
Офис: 2Б.416