Гост-лектор от Босна и Херцеговина проведе семинар по "Делови игри" (16.04.2024 г.)

Студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" се запознаха с възможни приложения на изкуствения интелект в електронната търговия (20.03.2024 г.)

Преподаватели от катедра “Бизнес развитие и иновации” на официален прием по случай 52-та годишнина от основаването на ОАЕ (24.11.2023 г.)

Чуждестранният докторант Рашид Султан Алкайтуб обсъди резултати от научните си изследвания с преподаватели от ФБМ (06.11.2023)

Нели Бабекова придоби образователна и научна степен "Доктор" (27.09.2023 г.)

Ирина Петрова придоби образователна и научна степен "Доктор" по "Организация и управление на производството (индустрия)" (14.09.2023 г.)

Възпитаници на катедра "Бизнес развитие и иновации" защитиха своите дипломни работи (21.06.2023 г.)

Доц. д-р Даниела Йорданова организира дискусия за генериране и управление на иновации (15.03.2023 г.)

Гост-лектор от Румъния проведе семинар по "Делови игри" (14.03.2023 г.)

Гл. ас. д-р Мирослава Бонева получи приза "Будител на Факултет Бизнес и мениджмънт" за 2022 г. (05.12.2022 г.)

Деканът на ФБМ зае академичната длъжност "Професор" (08.09.2022 г.)

Третият випуск завърши успешно специалност "Индустриален мениджмънт" във Филиал гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев" (29.06.2022 г.)

Успешно защитени дипломни работи на инженер-мениджъри и магистри (28.06.2022 г.)

Дипломанти от специалност "Индустриален мениджмънт" защитиха успешно своите дипломни работи (27.06.2022 г.)

Среща на А.Л.Филтър със студенти от специалност Индустриален мениджмънт (30.05.2022)

Бизнес практикум в предприятие за индустриални роботи проведоха студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“ (11.05.2022 г.)

ФБМ и преподаватели от катедра БРИ организират Академия за жени предприемачи (05.04.2022 г.)

Студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" се запознаха с управленската информационна система bgERP лично от един от нейните създатели (18.02.2022 г.)

Студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" и "Предприемачество и иновации" обогатиха знанията си с лектор от практиката (10.02.2022 г.)

Успешни дипломни защити в катедра "Бизнес развитие и иновации" (28.01.2022 г.)

Успешни защити на дипломни работи (24.09.2021 г.)

Успешни дипломни защити на втория випуск, изучавал "Индустриален мениджмънт" във филиал Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев" (25.06.2021)

Випускници на ФБМ защитиха своите магистърски дипломни работи (24.03.2021 г.)

Новите инженер-мениджъри от ФБМ защитиха своите дипломни работи (23.06.2021 г.)

Гост-лектор и магистри от Босна проучиха възможности за обучение в катедра "Бизнес развитие и иновации" (25.05.2021 г.)

Представяне на студент в поредицата „Из опита на един предприемач“ (30.09.2020 г.)

Поредицата „Из опита на един предприемач“ продължава и през академичната 2020-2021 година (23.09.2020 г.)

Д-р Деница Транчева-Цекова защити дисертация за ОНС "Доктор" в професионално направление "Администрация и управление" (18.09.2020)

Научно-приложна среща с модния предприемач Миглена Димитрова (09.09.2020 г.)

Научно-приложна среща с модния предприемач Димитър Ялъмов (20.08.2020 г.)

Научна беседа с модния предприемач Стела Белчева (23.07.2020)

Преподаватели от МБР са гръбнака на новия проект ATHENA, одобрен по програмата за научни изследвания "HORIZON 2020" (23.07.2020)

Научна беседа с предприемача Валерия Великова – възпитаник на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ (21.07.2020)

Научна беседа с модния предприемач Елена Христова (06.07.2020)

Онлайн защити на дипломни работи (24.06.2020)

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" имаха онлайн лекция по "Интегрирани системи за управление" (19.03.2020) 

„Из опита на един предприемач“ с инж. Койчо Митев  (05.03.2020)

Поредицата „Из опита на един предприемач“ с Надя Денева (27.02.2020)

Поредицата „Из опита на един предприемач“ със Светослав Самуилов (26.02.2020)

Поредицата "Из опита на един предприемач" продължи с Виктор Георгиев (25.02.2020)

Участие на преподавател в катедра „Мениджмънт и бизнес развитие” в състезание на ПГИУ „Елиас Канети“ - Русе (19.02.2020)

Планиране и прогнозиране на междупоколенчески семейни бизнеси (11.02.2020)

Интерактивен семинар по Застраховане на предприемаческа дейност (05.02.2020)

Ученици и студенти създаваха бизнес модели от суеверия в петък 13-ти. Концепцията на събитието е на преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" (13.12.2019)

Подписани са споразумения за обучения по социално предприемачество с 9 гимназии от Разград (05.12.2019 г.)

Студенти от ФБМ се срещнаха с основателя на Модна къща  (04.12.2019)

Официално подписване на меморандуми за сътрудничество между Факултет "Бизнес и мениджмънт" и две професионални гимназии от Русе (02-03.12.2019)

Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет стартира работа по международен проект за корпоративна социална отговорност (29.11.2019)

Преподаватели от Катедра МБР участваха във впечатляващо представяне Русенския университет във Виена по проект BeyondScale (28.11.2019)

Обучение в междупоколенчески бизнеси по INTERGEN със студенти от Филиала на РУ "Ангел Кънчев" в гр. Видин (23.11.2019)

Тържествен момент - подписване на Меморандум за сътрудничество между Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Професионална земеделска гимназия "Добруджа", Силистра (21.11.2019)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участваха в забавно обучение на ученици от област Силистра (21.11.2019)

Нова среща от поредицата "Из опита на един предприемач" в Русенския университет (20.11.2019)

Интервю по Дарик радио с преподавател от МБР (18.11.2019)

Среща с предприемчив ръководител на образователна институция в Разград (18.11.2019)

Продължение на социалното предприемачество по INNOVENTER в ПГХТБ "Мария Кюри" - Разград (18.11.2019)

Поредицата "Из опита на един предприемач" продължава (13.11.2019)

Наградени са трудове на преподаватели от Катедра МБР в традиционната изложба на печатни и електронни издания (11.11.2019)

Младежи разработваха дигитални бизнес модели за предприемачи с менторството на студенти и преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" (08.11.2019)

Партньорска среща по проекти „InoLearn4BEEs – Иновативни ориентирани към студените практики, включващи ИКТ-инструменти и взаимодействие университет-индустрия за подпомагане на обучението по бизнес и технологично предприемачество“ (програма Еразъм+) във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ (08.11.2019)

Студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и "Транспортен" участват в проект INTERGEN (06.11.2019)

Участие в експертна среща по инициативата JA България (19.10.2019)

Българският опит по социално предприемачество се пренася в Белгия (06-11.10.2019)

Преподаватели от Катедра МБР бяха част от делегацията "Русенски университет и приятели" в Скопие, по проект INNOVENTER.EU   (03.10.2019)

Създаден е Академичен бизнес клуб с активното участие на студенти-предприемачи от Русенския университет (24.09.2019 г.)

Преподавател от Катедра МБР представи Русенския университет на работна среща в Европейската комисия (13.09.2019)

Преподаватели от Катедра МБР бяха в Силистра на работна среща с Ротъри клуб по проект INNOVENTER (22.07.2019 г.)

Преподаватели от Катедра МБР проведоха в Разград оптимистична работна среща по проект INNOVENTER (18.07.2019 г.)

Одобрен проект за предприемчиви университети - BeyondScale (16.07.2019 г.)

Преподаватели от Катедра МБР участваха в среща на експерти по INNOVENTER в Дурас, Албания (11-12.07.2019)

Преподаватели от Катедра МБР проведоха забавно обучение по Социално предприемачество (INNOVENTER) в Липница, Румъния (29-30.06.2019 г.)

Преподаватели от ФБМ връчиха грамоти на директори и учители, преминали обучение по проект INNOVENTER (24.06.2019)

Достойно участие на представители на ФБМ в международно събитие HEInnovate, Букурещ (21.06.2019)

Преподаватели от Катедра „МБР“ участваха в Международната конференция „Innovation Management, Entrepreneurship аnd Sustainability - IMES 2019“, организирана от University of Economics, Прага (31.05.2019)

Преподавател от Катедра "МБР" даде експертно мнение и препоръки в Молдова (31.05.2019 г.)

Преподавател от Катедра "МБР" е новоприет член в Съюза на учените в България (27.05.2019 г.)

Лектор от Полша запозна студенти от ФБМ с основните рискове при управление на проекти (22.05.2019)

Студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" се срещнаха с лектор от бизнеса - Людмила Георгиева (20.05.2019)

Преподавател от Катедра "МБР" проведе обучения на студенти от три молдовски университета (18.05.2019 г.)

Преподавател от Катедра "МБР" проведе обучения на студенти от 3 университета в Молдова (18.05.2019 г.)

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" участваха в представянето на Предприемаческия център на Русенския университет по време на 4-тото ЕКСПО в Канев Център (13.05.2019 г.)

Студентка от специалност "Бизнес мениджмънт" получи кристален приз "Best Paper" (13.05.2019 г.)

Преподавател от Катедра МБР обучи магистри в гр. Балти, Молдова (06-09.05.2019 г.)

Преподавател от Катедра МБР проведе обучение на магистри в Молдова (06-09.05.2019 г.)

Среща със социалния предприемач д-р Лилия Ганева по дисциплината Риск мениджмънт (08.05.2019 г.)

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" бяха на производствена екскурзия в Европа (15-21.04.2019 г.)

Среща със социалния предприемач д-р Лилия Ганева по дисциплината Риск мениджмънт (08.05.2019 г.)

Преподавател от Катедра МБР участва в оценяването на бизнес планове, разработени от студенти в Молдова (17-19.04.2019)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" организираха семинар с гост-лектор от Румъния (15.04.2019 г.)

Осъществи се първото задгранично обучение по Социално предприемачесвто през Центъра за продължаващо обучение (13-14.04.2019)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участваха в работна среща организирана в рамките на проект 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP – ReSTART в гр. Кишинев, Молдова (12.04.2019 г.)

Емоционална среща с незрящ социален предприемач (08.04.2019 г.)

Топла среща от поредицата "Из опита на един предприемач" с Виргиния Божидарова (04.04.2019 г.)

Провокативна среща с предприемача Стилияна Вълева (01.04.2019 г.)

Преподавател от катедра МБР представи в Молдова добри практики за обучение в магистърска степен (29.03.2019 г.)

Разгорещена среща с среща с предприемачи от plano.bg (28.03.2019 г.)

Преподавател от Катедра "МБР" представи в Молдова добри практики за развитие на предприемачески умения (22.03.2019 г.)

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представи в Молдова добри практики за кариерно ориентиране  (15.03.2019)

Среща на бизнесмена Виктор Георгиев със студенти от ФБМ по дисциплината "Застраховане" (11.03.2019 г.)

Колектив от Факултет "Бизнес и мениджмънт" получи специалната награда на ректора за постер  (26.02.2019 г.)

Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и Центърът за продължаващо обучение организираха във "Витте Аутомотив България" ЕООД курс "Практическо приложение на MS Project"  (21.12.2018 г.)

Проучвания за междупоколенчески бизнеси по INTERGEN сред студенти от Русенския университет  (19.12.2018 г.)

Последни лекции за 2018 г. по предприемачество за магистри от ФБМ  (15.12.2018 г.)

Среща на студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" с Ния Булатова  (12.12.2018 г.)

Четвъртокурсници от специалност "Бизнес мениджмънт" презентираха свои екипни разработки  (11.12.2018 г.)

Будител на ФБМ за 2018 г. е гл. ас. д-р Свилен Кунев  (29.11.2018 г.)

Студентите от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ получиха ценна възможност да проучат опита на предприемача Павел Хрисков  (28.11.2018 г.)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" дискутираха очакванията и нагласите на тийнейджърите с учители от Русе и Бяла (17.11.2018 г.)

Проф. д-р Диана Антонова и колектив получиха първа награда за сборника с доклади от 56-та годишна конференция на Русенския университет ИНДУСТРИЯ 4.0 БИЗНЕС СРЕДА. КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ. (12.11.2018 г.)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" оценяваха инициативи на ученици от Разград и Лозница  (12.11.2018 г.)

Участие на екипа от проект INNOVENETR в Седмица на предприемачеството в ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина", Разград  (12.11.2018 г.)

Топла среща на преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" с учители от Разград по проект INNOVENTER  (08.11.2018 г.)

Студенти от ФБМ се срещнаха с предприемача Елена Христова (07.11.2018 г.)

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" води интерактивни обучения по "Предприемачество на работното място" (30.10.2018 г.)

Преподавател от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представи проект INNOVENTER и мрежа INTERGEN (26.10.2018 г.)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" обсъждаха учебни материали по Социално предприемачество с учители от Разград и Лозница (25.10.2018 г.)

Финансиращият орган на проектния консорциум INNOVENTER похвали участниците от Русенския университет (24.10.2018 г.)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" проведоха обучения в Силистра (18.10.2018 г.)

Студенти от ФБМ имаха среща с управителя на ДИАНЕЛ ЕООД (17.10.2018 г.)

Будно обсъждане на социалното предприемачество със 17 учители от Разград и преподаватели от ФБМ по проект INNOVENTER.EU (29.09.2018 г.)

Състезание на тема „Pro Bono професионалисти и учени в училищата – програми за социална отговорност”, организирано от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" (28.09.2018 г.)

Работен семинар „Стратегическото значение на сътрудничеството между университетите, индустрията и правителството за устойчиво развитие”, организиран от преподаватели в катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" (28.09.2018 г.)

Представяне на научно партньорство на докторант от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и ДИАНЕЛ ЕООД (28.09.2018 г.)

Преподаватели от Катедра "Менидмънт и бизнес развитие" обсъждаха проблеми на социалното предприемачество в Кипър (18.09.2018 г.)

Екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“ запозна представители на местната власт и бизнеса в Русе с подготовката за обучение в социално предприемачество по проект INNOVENTER (D2.2.3)  (03.09.2018 г.)

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" инициира международна научноизследователска мрежа INTERGEN (01.09.2018 г.)

Перспективна среща на преподавател от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ в Българо-румънската търговско промишлена палата за насърчаване на обучението по предприемачество (18.07.2018 г.)

Представители на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ проведоха уникално мероприятие по проекта за социално предприемачество INNOVENTER (09.07.2018 г.)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" проведоха работна среща в "ТЕСИ" ООД гр. Шумен  (04.07.2018 г.)

Преподаватели от Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ участваха в международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии“  (01.07.2018 г.)

Екип на Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет участва в лятно училище „2nd Summer School SUSTAINABLE ECOSYSTEM THROUGH RESPONSIBLE UNIVERSITY-BUSINESS COLLABORATION“, 24-30.06.2018, в гр. Марибор, Словения  (24-30.06.2018 г.)

Достойно представяне на Русенския университет в работна среща – дискусия по проект INNOVENTER.EU (27.06.2018 г.)

Преподаватели от ФБМ участваха в Юбилейна МНК "Е-управление и Е-комуникации"  (17.06.2018 г.)

Участие на ФБМ и Предприемаческия център в HEInnovate и Третото Младежко Експо, събрало предприемчиви ученици и студенти от различни държави  (15.06.2018 г.)

Фотоконкурсът "С една идея напред" завърши  (14.06.2018 г.)

Нестандартен изпит за преодоляване на предприемаческия риск във филиал Видин  (02.06.2018 г.)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участваха в научна конференция в Прага (01.06.2018 г.)

Участие на преподавател от ФБМ в национални работни семинари по проект INNOVENTER за ECVET/EQF/NQF (31.05.2018 г.)

Експерти от Русенския университет оценяват рисковете в достъпността и използваемостта на мобилната платформа по обучение в Социално предприемачество - INNOVENTER.EU  (29.05.2018 г.)

Студентката Боряна Каменова от специлност "Публична администрация" към факултет "Бизнес и мениджмънт" получи номинация за ежегодния конкурс на община Русе  (24.05.2018 г.)

Развълнувани (об)учители от гр. Силистра споделиха надежди за обучение по социално предприемачество чрез проект INNOVENTER.EU, иницииран от преподаватели във ФБМ  (21.05.2018 г.)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" организираха семинар с гост-лектор от Чехия  (18.05.2018 г.)

Представяне на интересни моменти по проект за социално предприемачество INNOVENTER

Интерактивен урок по Риск мениджмънт за насърчаване на предприемачески дейности  (09.05.2018 г.)

Студенти представиха своите научни доклади в секция "Икономика и мениджмънт" СНС`18  (09.05.2018 г.)

Преподаватели и студенти от Катедра "МБР" участваха в Кръгла маса „Устойчив растеж на иновациите и икономиката на знанието в дунавския регион в условията на Индустрия 4.0”  (04.05.2018 г.)

Преподаватели от ФБМ участваха в партньорска среща по проект INNOVENTER в Албания (25.04.2018 г.)

За 10-та поредна година се проведоха Дни на кариерата на специалностите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" (25.04.2018 г.)

Преподаватели от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" организираха семинар на тема "Инвестиционни пресмятания в МСП" с гост-лектор от Финландия (23.04.2018 г.)

Преподаватели от ФБМ участваха в работна среща по проект ReSTART  (21.04.2018 г.)

Преподаватели от ФБМ проведоха обучение по социално предприемачество в Разград  (19.04.2018 г.)

Провокативен работен семинар по социално предприемачество (18.04.2018 г.)

Преподавател от ФБМ провокира генерирането на предприемчиви идеи за управление на образованието (14.04.2018 г.)

Интерактивна защита на бизнес планове на студенти от специалност "Бизнес мениджмънт"  (12.04.2018 г.)

Интерактивна среща за социалното предприемачество по проект INNOVENTER (11.04.2018 г. )

Иновационен лагер в рамките на Световната седмица на парите (30.03.2018 г.)

Дискусия „Устойчиво развитие, базирано на иновации и качество на образованието” се проведе в рамките на Иновационнен лагер 2018  (30.03.2018 г.)

Студенти от специалност „Публична администрация“ проведоха занятие в Община Русе  (27.03.2018 г.)

Победителите в третия етап на Фотоконкурса "С една идея напред" получиха своите парични награди   (23.03.2018 г.)

Работна среща за насърчаване на социалното предприемачество чрез приобщаващо обучение (22.03.2018 г.)

Първокурсниците с най-висок успех с награди от ректора  (21.03.2018 г.)

Среща на млади предприемачи със студенти от ФБМ (20.03.2018 г.)

Настоящи и бъдещи студенти на ФБМ се запознаха с FlexSim - специализиран софтуер за визуализация и симулация на бизнес процеси  (20.03.2018 г.)

Достойно представяне на Русенския университет и България пред Европейската Комисия и Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие към ООН  (28.02.2018 г.)

Проект 2017-ФБМ-01 получи първа награда  (27.02.2018 г.)

ФБМ организира "Вечер на младия предприемач" за ученици от средните училища в Русе и Две могили  (23.02.2018 г.)

Наградени са победителите във втория етап от фотоконкурса "С една идея напред" (23.02.2018 г.)

Преподавател от ФБМ участва в Работна среща на Генерална дирекция "Висше образование" на Европейската комисия  (25.02.2018 г.)

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" обучаваха мидъл-мениджъри във "ФААК България" ЕАД  (15.02.2018 г.)

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" имаха занятие с лектор от бизнеса (14.02.2018 г.)

ФБМ обявява победителите от втория етап на фотоконкурса "С една идея напред" (07.02.2018 г.)

Победителите получиха своите парични награди от първия етап на фотоконкурса "С една идея напред" (23.01.2018 г.)

Известни са победителите в първия етап от фотоконкурса "С една идея напред" (16.01.2018 г.)

Студенти от ФБМ имаха занятие с гост-лектор от Общински съвет - Русе (05.12.2017 г.)

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" защитават курсови разработки (05.12.2017 г.)

ФБМ организира фотоконкурс "С една идея напред" (01.12.2017 г.)

Известен е будителят на ФБМ за 2017 година (30.11.2017 г.)

Студенти от специалност „Индустриален мениджмънт“ проведоха изнесено занятие в „София Франс Ауто – Русе“ ЕАД (29.11.2017 г.)

Студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" на практикум във фирма UniPOS Плевен (23.11.2017 г.)

Преподаватели от ФБМ домакинстваха работна среща между българските участници по проект INNOVENTER (22.11.2017 г.)


​​​​​​Студенти от специалност „Публична администрация" проведоха занятие в Община Русе​​

На 19.03.2014 г. се проведе традиционното изнесено занятие на студенти четвърти курс от специалност „Публична администрация" в Община Русе по дисциплината „Организация на административното обслужване". Целта на посещението бе студентите да се запознаят с организацията и работата в Община Русе и по-конкретно в отдел „Информационно и административно обслужване", като това спомага за придобиването на реални знания и умения.​ Тази година занятието бе свързано и с изпълнение на дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0050 ​„Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ)“ с ръководител доц. д-р Александър Петков.​​

2014-03-19-OAO-1.JPG
2014-03-19-OAO-02.JPG

В зала „Свети Георги“ на Община Русе  ​​​​​​​​​​теоретична част на занятието

2014-03-19-OAO-3.JPG
​​2014-03-19-OAO-4.JPG

​В Центъра за ад​министративни услуги и информация – ​практическа част на занятието​

Екипът на дисциплината „Организация на административното обслужване“ изказва благодарност на Кмета на Община Русе – г-н Пламен Стоилов за оказаното съдействие, лично на г-н Благовест Белчев за нелеката задача да отговаря на студентските въпроси, както и на самите студенти от спец. „Публична администрация“ за активното участие в занятието.

​За допълнителна информация: доц. д-р Александър Петков, доц. д-р Антон Недялков, докторант Мирослава Бонева​

На вниман​​ието на студентите от спец. "Публична администрация" 4 курс​

Лекциите и упражненията по дисц. "Организация на административното обслужване" ​на 19.03.2014 г. (сряда) ще се проведат в Община Русе, зала "Свети Георги" (6 етаж) от 13:00 часа. Гост-лектор ще бъде г-н Благовест Белчев - Началник Отдел „Информационно и административно обслужване” към Община Русе (публикувано на 14.03.2014)