​​​О​​сновни направления в научната работа на катедра "Бизне​​с развитие и иновации":

 • Организация и управление на производството (управление на иновационни процеси);
 • Приложна икономика и маркетинг; Проблеми на предприемачеството;
 • Социално управление (организационно и потребителско поведение; стратегически мениджмънт);
 • Социалнополитически, правни и културни аспекти на европейската интеграция и трансграничното сътрудничество​.

Пълен списък на научните разработки може да се види ТУК​.

Катедра "Бизнес развитие и иновации" продължава да поддържа международни научни контакти и сътрудничество, установени от кат. "Мениджмънт и бизнес развитие" с:

 • Alban​​​​​​​​ia (University of Tirana);
 • Austria (Salzburg University of Applied Sciences);
 • Belgium (KATO College, Karel-de-Grote);
 • Bosnia and Herzegovina (University of Zenica);
 • Croatia (University of Osijek);
 • Germany (Worms University of Applied Sciences, Institute for European Affairs INEA);
 • ​Macedonia (University American College Skopje UACS);
 • Montenegro (School of Economics, Podgorica);
 • Romania (Bucharest Academy of Economic Studies, Resita University, Politechnica University of Timisoara);
 • Russia (Volga Region State University of Service);
 • Serbia (University of Belgrade);
 • Slovenia (GEA College of Entrepreneurship);
 • Turkey (Ondokuz Mayıs University);
 • USA (Cornell University, Kanzas State University).

​​

Резултатите от научноизследователската дейност са приложени в бизнес и публични организации.

Катедрата провежда научни семинари и организира консултантски екипи за развитие на бизнеса.​