Уважаеми колеги,
датите за дипломните защити ще бъдат:
- за бакалаври на 29.06.22г.(сряда) от 9.00 часа;
- за магистри на 06.07.22г.(сряда) от 9.00 часа. 

Необходимо е дипломантите да се запишат за защита във факултетната канцелария на ФЕЕА.
Защитата ще бъде присъствено в зала 10.316.

Успех на всички!