Уважаеми колеги,
датата за дипломните защити за бакалаври и магистри ще бъде 28.01.22г.(петък), както следва:
от 9 часа - защита на бакалаврите;
от 10:30 часа - защита на магистрите.
Необходимо е дипломантите да се запишат за защита във факултетната канцелария на ФЕЕА - до 25.01.22г.
Защитата ще бъде онлайн. Моля дипломантите да изпратят презентацията си на доц. В. Русева (председател на комисията) най-късно до 27.01.22г. на: vruseva@uni-ruse.bg.
Линкът за стаята, в която ще се проведе защитата, ще бъде публикуван допълнително.

Успех на всички!