Ръководител катедра "ЕСЕО": доц. д-р инж. Орлин Петров
Организатор научна и учебна дейност: Соня Хаджиева
Катедра "ЕСЕО"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска 8, гр. Русе, п.к. 7017
тел. 082/888 531
E-mail: opetrov@uni-ruse.bg
Работно време: 08.00 - 17.00 часа