Майските  научни празници във Филиал Силистра се провеждат в навечерието на 24 май.

От 1997г. във Филиал-Силистра се провеждат Майски научни четения, които през годините прерастват в Майските научни празници и биват откривани с тържествено събрание, на което присъстват представители на местната власт и ректорското ръководство.

На тържественото събрание традиционно се връчват:

  • Награда на студент отличник на випуска, учредена от Област Силистра;
  • Награда на студентка-майка с най-висок успех от випуска, учредена от Община Силистра;
  • Награда на преподавател за цялостен принос към Филиал-Силистра.

    От 1997 г. до 2008 г. в навечерието на Празника на славянската писменост и култура се провежда научна конференция „Майски научни четения", в която взимат участие университетски преподаватели от страната, учители, инженери от Техническия колеж в Силистра и др.  Докладите от „Четенията" се публикуват в сборници. От 2008 г.  „Майски научни четения" се вписват в „Научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените в Русе".  Публикуваните доклади са общодостъпни на WEB-страницата на конференцията (http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proceedings )

    От 2016 г. „Майски научни четения" се провеждат през месец октомври – ноември в рамките на „Научна конференция на РУ&СУ". Изнесените докладите се публикуват онлайн в „Научни трудове на Русенски университет".