​​​От 1997 г. във Филиал-Силистра към Русенския университет се провеждат МАЙСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ. През годините те прерастват в Майски празници, като тяхна кулминация стават научните четения, които включват:
 • Национална научна конференция със следните тематични направления
  • Езикознание и чужди езици;
  • Литературознание и история;
  • Педагогика, психология и методика
  • Инженерни науки​
 • Студентска научна сесия със следните тематични направления
  • Филологически науки
  • Инженерни и природни науки
​Майските научни четения се провеждат в навечерието на 24 май и биват откривани с тържествено събрание, на което присъстват представители на местната власт и ректорското ръководство. На тържественото събрание традиционно се връчват:
 • ​Награда на студент отличник на випуска, учредена от Област Силистра;
 • Награда на студентка-майка с най-висок успех от випуска, учредена от Община Силистра и 
 • Награда на преподавател за цялостен принос към Филиал-Силистра.