Конференцията по електронно обучение се провежда ежегодно, като в нея участват основно членове на европейските тематични мрежи, инициирани и координирани от Русенския университет. Изнесените от тях доклади се публикуват на хартиен и електронен носител, а също и в сайта на конференцията. Авторите на най-добрите доклади във всяка секция получават грамота от председателя на програмния комитет и кристален приз THE BEST PAPER. През 2011 г. конференцията e-Learning беше проведена в Букурещ.

Линк към страницата на международната конференция e-Learning