Началото на международния научен форум, наречен АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ, се поставя през 1998 година, когато през октомври, по инициатива на катедра Български език, литература и изкуство, в Русенския университет се провежда конференция, посветена на 120 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов. Тогава научният ръководител на форума проф. дфн Тодор Ив. Живков прави предложение в Русенския университет да се провеждат през година Арнаудови четения. От тогава до днес те имат седем издания.
Основни организатори на проявите са Научният център по фолклор и литература „Св. Димитър Басарбовски" към РУ, катедра Български език, литература и изкуство и Регионалният исторически музей – Русе.
Докладите на форума се разпределят тематично в следните секции: „Фолклор и етнология", „Литературознание", „Езикознание" и „Михаил Арнаудов". Сред участниците са представители на авторитетни научно-изследователски центрове – Институт за фолклор, Институт за литература, Институт по български език при БАН, колеги от български и чуждестранни университети в София, Велико Търново, Благоевград, Шумен, Белград, Волгоград, Тараклия – Бесарабия и др., от Етнографския музей – Скопие, изследователи от Асоциацията по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл". Участват фолклористи, етнолози, литератори и езиковеди от Русия, Македония, Сърбия, Швейцария, Швеция и други.​
В основата на форума стои идеята за утвърждаване на Русе – родното място на акад. Михаил Арнаудов – като хуманитаристичен център на научни работници и изследователи, като идеята е Арнаудовите четения да се превърнат в мост между поколенията.

Издадени са седем тома със заглавие "Арнаудов сборник".