​​Всяка година, през месец май, във всички факултети и филиали на университета се провеждат конкурси, състезания, олимпиади и др. мероприятия, даващи възможност за творческа изява на студентите и докторантите. По традиция Майските празници завършват с вечери на специалността, на които се канят представители на бизнеса, изнасят се доклади за перспективите в развитието на съответната област, награждават се победителите в олимпиадите.

Линк към файл: Майски празници на науката и техниката