​​Конференцията по електромобили се организира по инициатива на Русенския университет с подкрепата на едноименния индустриален клъстър и има за цел обмяна на опит и добри практики на учени и специалисти от практиката в области като:
  • Електромобили, конструкции и характеристики;
  • Акумулаторни батерии;
  • Зарядни станции;
  • Използване на възобновяеми източници на енергия;
  • Екология и ефективност от използването на електромобилите.