Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
75 години Русенски университет Русенски университет "Ангел Кънчев"

75 години с лице към знанието, младостта и бъдещето


На 12 ноември 2020 г. Русенски университет „Ангел Кънчев" навършва 75 години от своето създаване. На академичната карта на България тази годишнина е знак за дълголетна традиция, непрекъснато възходящо развитие и оставена трайна следа в образованието, науката и обществения живот. Освен всичко това, за Русенския университет тази знаменателна годишнина е повод за удовлетворение и гордост и знак за изградени през годините Сила, Достойнство и Авторитет.

СИЛАТА на Русенския университет, на първо място, е в неговата многопрофилност, в разнообразната палитра от професионални направления и специалности, които събират под един покрив студенти и докторанти с различни интереси и потребности и които получават най-доброто от своите преподаватели – учени и професионалисти, изявени не само в аудиториите, но и в интердисциплинарната проектна дейност, в трансфера на иновации към бизнеса, в развитието на регионалната икономика. Но силата на Русенския университет е преди всичко в неговата способност да се адаптира към динамиката на външната среда и да намира верен отговор на всички предизвикателства.

ДОСТОЙНСТВОТО на Русенския университет е в неговите постижения, сътворени с делата на многобройните членове на академичната общност, които частица по частица съграждат храма на знанието и науката и са свързали настоящето и бъдещето си с русенската Алма Матер. 

Зад АВТОРИТЕТА на Русенския университет стоят 75 години на упорит труд, справяне с превратностите на времето, изграждане на партньорства, претворяване на смели идеи в реалност и сбъдване на визионерски мечти. Авторитетът на Русенския университет е в качеството на образованието и научните изследвания, в модерната мултифункционална академична среда, в уверените крачки към дигитализация на образованието и учебни зали на бъдещето. Този авторитет е в изградената от Русенския университет Академична Дунавска ос, в лидерските му позиции в трансграничния регион и Дунавското пространство, както и в признанието, което получава в страната и извън нейните предели като първопроходник и лидер в европейски инициативи, национални и международни проекти. Не на последно място, авторитетът на Русенския университет е в неговата способност да откликва на всяко събитие от обществения и културния живот и сам да бъде средище на духовност и естетически ценности.

            Русенският университет посреща своята 75-годишнина със Сила, Достойнство и Авторитет и винаги С ЛИЦЕ КЪМ ЗНАНИЕТО, МЛАДОСТТА И БЪДЕЩЕТО.

            Юбилейната 2020 г. е изпъстрена с многобройни инициативи и събития в университета и неговите факултети и филиали. Те съставят изключително богат събитиен календар със запомнящи се изяви в образователната, научната, културната и спортно-туристическата дейност.

            По подобаващ начин ще бъдат отбелязани традиционни събития като Майските празници на факултетите, Международната академична седмица, Фестивалът на чуждестранните студенти, Иновативното Младежко ЕКСПО и много други образователни, научни, културни и спортни изяви.

            В празничния календар ще бъдат вплетени отбелязването на 50-годишния юбилей на Танцов състав „Хармония", 65-та годишнина на академичния спорт и 60-та годишнина на организираната спортно туристическа дейност.

            Кулминация на празничните събития е тържественото отбелязване на 75-годишнината на Русенския университет на 11, 12 и 13 ноември 2020 г.

ЮБИЛЕЙНОТО ЧЕСТВАНЕ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Е ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ.

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"