Катедра Приложна математика и статистика се състои от десет преподаватели - един професор, пет доцента, четири главни асистента и един административен секретар.


Катедрата отговаря за обучението по уникалната за България специалност Финансова математика, както и за всички дисциплини, свързани с приложенията на математиката и статистиката в практиката. През последните години е налице трайна тенденция на подмладяване на състава на катедрата.

През учебната 2013/2014 г. за първи път в България в Русенския университет стартира обучение по специалност Финансова математика за ОКС "Бакалавър".  Целта на тази специалност е да се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на банковия и застрахователен сектор, здравното и пенсионно осигуряване, финансовото одитиране, изготвяне на инвестиционни планове, прогнозиране, анализ и оценка на риска.  Учебният план е съобразен с действащите учебни планове в бакалавърски програми по същата специалност във водещи британски университети, както и с нуждите на практиката. В рамките на плана е предвидено изучаването на основни и специални дисциплини в областта на математиката, икономиката и финансите, специализирания софтуер, английски и специализиран английски език. За нуждите на обучението е осигурен висококвалифициран преподавателски екип, в това число преподаватели, съвместяващи високи позиции във финансовия сектор. Налице са възможности за летни стажове в големи финансови институции и за мобилност на студентите във водещи европейски университети. Наши бизнес-партньори са: ALLIANZ, ING, UNICREDIT, FIBANK, PIRAEUS BANK, UBB NPG Group, RAIFFEISEN BANK, DZI, KBC, а наши партньори в областта на образованието са: Института по математика и информатика на БАН - София, COMENIUS UNIVERSITY - Bratislava, Slovakia, LISBOA SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSIDADE DE LISBOA - Lisboa, Portugal, BERGISCHE UNIVERSITY - Wuppertal, Germany, University of Konstanz - Констанц, Германия, Gazi University of Ankara, Turkey. 

Обучението е по държавна поръчка и студентите са освободени от семестриални такси. 

Успешно завършилите получават професионална квалификация МАТЕМАТИК-ФИНАНСИСТ. Те могат да продължат своето обучение по магистърски програми в областта на математиката, финансите или икономиката у нас и в чужбина.    

За повече информация вижте нашата страница във FacebookQR_Fb_FM_.png