еразъм.pngВ рамките на протичащите под егидата на Русенския университет „Ангел Кънчев" Майски празници на науката, на 28.05.2021 г. от 14 часа, ще се проведе ежегодната студентска научна сесия на секция Финансова математика.
Събитието ще се проведе онлайн, на адрес
https://meet.uni-ruse.bg/b/wp4-2hh-3gw
Традиционно, сесията ще завърши с отбелязването на ежегодната „Вечер
на специалността Финансова математика в Русенски университет“.
вечер-на-специалността.gif