Ръководител катедра: доц. д-р Илияна Раева
Корпус 1, каб. 413.3,
тел. 888 606,
Имейл: iraeva@uni-ruse.bg