Специалността е в професионално направление 4.5. Математика.

Тя е уникална за България, създадена е по Британски модел и подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на:

  • банковия и застрахователен сектор
  • оптимално управление на доставки на суровини и материали за производство и експедиция на готова продукция
  • изготвяне на инвестиционни планове и стратегии
  • финансови и бизнес анализи
  • прогнозиране
  • анализ и оценка на риска
  • здравното и пенсионно осигуряване

Налице са възможности за летни стажове в големи финансови институции или бизнес компании. Партньори в обучението са Института по Математика и информатика на БАН и компаниите ЕКОНТ, ДУНАВ ПРЕС, БУЛМАРКЕТ, ВИТТЕ Аутомотив, ASTRA PLAN, GROUPAMA, ALLIANZ, ING, UNICREDIT, ProCredit Bank, FIBANK, UBB NPG Group, KBC Group, OTP Group. Студентите от специалността могат да се обучават от 3 до 10 месеца по програма ERASMUS + в University of Konstanz (Констанц, Германия), Bergische University (Вупертал, Германия), Comenius University (Братислава), Gazi University (Анкара), Lisboa School of Economics & Management (Лисабон), University of Ljubljana (Любляна), където обучението е на английски език. 

Изучават се основни и специални дисциплини в областта на математиката, икономиката, финансите, специализирания софтуер, английски и специализиран английски език. Обучението е по държавна поръчка. Успешно завършилите получават професионална квалификация „МАТЕМАТИК-ФИНАНСИСТ” и могат да се реализират във финансови институции, бюджетни организации, големи и средни бизнес компании, както и да продължат обучението си по магистърски програми в областта на математиката (учител по математика и информатика), финансите и икономиката у нас и в чужбина.  

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, или информатика и информационни технологии; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика; 4) оценка от дипломата по чужд език .

Съгласно Постановление 137 на Министерския съвет на република България, всички новопостъпили студенти в специалност Финансова математика за учебната 2020/2021  се освобождават от семестриални такси за целия срок на обучението си.

Учебен план

видео