​       ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

На 13 - 15. 06. 2022 г. щв се проведе IX Международен симпозиум "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ И ПРОЦЕСИ И ПРОЦЕСИ В УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ" (индексиранa в Scopus) https://fmpmsa.pl/

Линк за регистрация: https://iscrizioni.cicsud.it/cmsweb/elenco.asp?

- Десета поредна година катедра "Земеделска техника" от Аграрно- индустриален факултет към русенски униветситет "Ангел Кънчев" ще проведе младежко състезание "Знание за замеделието", съвместно с помощта на директорите и преподавателите от специализираните средни училища и професионални гимназии, свързани със земеделието. Поради специфичната обстановка предвиждаме и тази година състезанието да се проведе на три различни дати според възможността на учениците за участие. Първата дата на провеждане на състезанието е 15.03.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. Втората дата на провеждане на състезанието е 22.03.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. Третата дата на провеждне на състезанието е 19.04.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. За контакти: aatanasov@uni-ruse.bg

Отминали събития

- На 07.10.2021 г, студентите от специалност "Земеделска техника и технологии" 4 курс посетиха фирма "ВАРЕКС"- Русе, където инж. Ивайло Петров изнесе лекция и показа дейността на фирмата с възможност за кандидатстване за работа! Сътрудничеството на ЦКР с фирма "ВАРЕКС" се развива изключително успешно. Беше дискутирано участието на фирмата в бъдеще съвместни мероприятия, инициативи и проекти на Русенски университет като форум Кариери, Ден на отворените врати, Студентски практики и други. Обсъди се подписване на спорозумение за сътрудничество между фирмата и Русенски университет, както и възможностите за назначаване на работа и стаж на студентите. "ВАРЕКС" с готовност приема в търговско-сервизните си центрове наши студенти, които имат възможност да се запознаят от близо с отделните детайли на съвременните машини.

СнимкиВарекс.jpg

- На 21.10.2021 г., студенти от Русенски университет посеха фирма "ИНТЕРАГРИ", където им бе предствена фирмата и нейната дейност! "ИНТЕРАГРИ" е част от програмата за сътрудничество с Русенски университет. Студентите се запознаха с технологичните новости в самоходната и прикачна техниха, които фирмата предлага. Студентите имаха възможност да влязат в кабините на машините, където беше демонстрирана работата с апаратурата в тях. Сервизните специалисти на "ИНТЕРАГРИ" презентираха част от специализирата техника и софтуер, с които работят в сервиза. Студента Евгений Евгениев от първи курс специалност "Транспортна техника и технологии" е взет на работа на непълен работен ден във фирмата.


-На 26.03.2021 г. е проведен онлайн семинар за земеделски стопани от страната и прециалисти от системата НССЗ, организиран от НССЗ- София и РУ "А. Кънчев" на тема: "Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата с лектор проф. П. Димитров.

- През месец юни 2021 г., в катедра "Земеделска техника" се проведе курс по "Биологично пчеларство", с курсисти от цялата страна. Лектори бяха доц. А. Атанасов, гл. ас. д-р И. Христаков и доц. Л. Любенов. Темите с които се запознаха участниците бяха следните: "Биологични методи за борба и профилактика на заболяванията по пчелите", "Пазари и реализация на билогични пчелни продукти", "Методи за прилагане на прецизно пчеларство".


 

​​

​​