​        На 1 декември 2015г. в сградата на НТС-София бяха връчени награди за "Принос в механизацията на земеделието". Организатори на събитието бяха Селскостопанска академия, Контролно-техническа инспекция, Русенският университет, Аграрният университет, Научно-техническият съюз по машиностроене, Сдружение на производителите на земеделска техника, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и в-к "Земеделска техника". ​Връчените отличия са в три направления: Направление 1-"Български производител на земеделска техника"; Направление 2 - "Иновации" и Направление 3 - "Механизация в земеделското производство". Сред номинираните беше и работен екип от катедра "Земеделска техника" на Русенският университет с ръководител доц. Георги Великов Митев. Целенасочената работа на екипа беше оценена с едно първо място в Направление 1 за създадената "Машина за послойно и едновременно внасяне на водоакумулиращи материали, минерални и органични торове в почвата" и едно второ място в Направление 2 за представената машина "Навесен ивичен разрохквач".

​​

​​