​​​     С постановление на Министерския съвет от 26.09.1954г. , Факултетът по механизация и електрификация на селското стопанство на Селскостопанската академия в София се обособява като самостоятелно висше училище под името „Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанство“ (ВИМЕСС) и се премества в Русе. Създава се катедра „Селскостопански машини“ (ССМ), като през първата 1954/1955 учебна година към нея се числят професор Борис Илиев, като ръководител катедра и редовният асистент инж. Стефан Станев. До 1957г. редовните членове на катедрата нарастват до четирима, като завърналия се от Москва ктн инж. Иван Николов Георгиев става неин​ ръководител. По това време към катедра ССМ се числят учебните дисциплини „Земеделие“ и „Животновъдство“. През първата учебна година във ВИМЕСС се обучават 337 студенти, разпределени в четири курса.
​