​Катедра "Техническа механика" принадлежи към първите катедри на "Русенски университет". 

Първи неин ръководител е доц. д-р Борислав Банков, преподавател по Съпротивление на материалите. Между първите членове на катедрата са старши преподавателят Юрий Иванов Стойчев и асистентът Петър Денев Партинов. По-късно Катедрата се оглавява от изтъкнатия учен в областта на строителната механика и теория на еластичността проф. Марко Марков Тодоров, в последствие дългогодишен Ректор на Университета, допринесъл извънредно много за кадровото израстване и укрепване на катедра "Техническа механика".

 

 

 p1.JPG

Ръководители на катедратата са били доц. д-р Борислав Банков и:

​проф. инж. Марко Тодоров​доц. инж. Петър Партиновдоц. д-р инж. Марко Тодоров


 

​доц. д-р инж. Добрил Христов​доц. д-р инж. Георги Габровски​проф. д-р инж. Ивелин Иванов