Дипломни проекти
   Задание за дипломни проекти (бланка)

В катедра "Техническа механика" се водят занятия по следните дисциплини:
 • Статика
 • Динамика
 • Механика на материалите (теми)
 • Механика на конструкциите (теми)
 • Якост и динамика на машините
 • Олекотено конструиране
 • Метод на крайните елементи
 • Компютърно моделиране на непрекъснати среди
 • Методи за оптимизация
 • Техническа механика 1
 • Техническа механика 2
 • Техническа механика 3
 • Механика
 • Приложна механика
 • Компютърно моделиране
 • Съпротивление на материалите
 • Механика на материалите.

Катедрата отговаря за специалност "Строително инженерство" и към нея се водят следните дисциплини :

 • Строителна механика
 • Инженерна геология
 • Сградостроителство
 • Приложна теория на еластичността
 • Стоманобетон
 • Земна механика и фундиране
 • Технология на строителството
 • Мостово строителство
 • Организация и управление на строителните работи
 • Пътно строителство
 • CAD-системи в строителното проектиране
 • Стоманобетонни конструкции
 • Метални конструкции
 • Дървени и пластмасови конструкции
 • Мениджмънт на строителните фирми
 • Строително предприемачество
 • Мениджмънт на инвестиционни проекти