В катедра "Техническа механика" се решават следните индустриални задачи:

- тензометриране (на метални конструкции, остъкления и др.);

- числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние на детайли и конструкции (машини, транспортни средства, земеделска техника, съоръжения и сгради);

- симулиране на механични и термомеханични процеси (удар, развитие на пукнатини, охлаждане на стопилка и др.);

- измерване на вибрации (на металорежещи машини, редуктори и др.);

- едно- и многопараметрична оптимизация.