Ръководител катедра: доц. д-р инж. Велина Боздуганова
Центр. корпус, каб. 422,
тел. 082/ 888 572,
Имейл: velina@uni-ruse.bg