• ​На 20 май 2021 г. се проведе Студентската научна сесия 2021 в Русенския университет. Светослав Горанов и Александрина Ангелова от специалност „ Икономика” участваха със свои научни доклади. Темите на изследванията, чиито научен ръководител е доц. Камелия Асенова, разглеждат актуални въпроси на оценка на ефективността на проекти в селското стопанство, както и влиянието на пандемията от КОВИД19 върху приходите и разходите на банките в България.

sns21.jpg

  • ​На 14 май 2021 г. се състоя 25-та студентска научно-практическа конференция „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения, проведена с участието на четири български и четири чуждестранни университета. В конференцията взеха участие преподаватели и студенти от катедра "Икономика"  [виж повече]

25konfmio.jpg


  • Катедра "Икономика" обявява национален конкурс за ученическо есе на тема: "Какво определя успеха - средата или личните усилия?". В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Избрани есета ще бъдат публикувани на нашата фейсбук страница, а авторите на трите най-добри ще получат награда - най-новата книга на нобеловия лауреат по икономика Джоузеф Стиглиц - "Власт, народ, печалби". [виж повече]
essay1size480.jpg