Ръководител катедра: проф. д.и.н. Дянко Минчев
Teл. +359 82 888 357
E-mail: dminchev@uni-ruse.bg
стая: 2Г.406

Административен секретар: Ралица Славева
Teл. +359 82 888 357
E-mail: rslaveva@uni-ruse.bg
стая: 2Г.406