СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИ

КАТЕДРА ИКОНОМИКА

към септември 2020 г.

 

ИменаНаучен ръководителe-mailТемавид
Десислава Ленкова Димитрова
проф. д.н. Дянко Минчевd.lenkova.d@gmail.com Социокултурната среда като фактор за стопанското развитие на България в процеса на интеграция в ЕСР
​Георги Георгиев
​доц. д-р Е. Трифонов
gmgeorgiev@uni-ruse.bg
Ефекти на дефлацията върху икономиката
​Р