СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИ

КАТЕДРА ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

по професионални направления

към юни 2021 г.

3.8. Икономика

ДокторантНаучен ръководител
Георги Марианов Георгиев Доц. д-р Емил Трифонов
Николай Цветомиров Петров Проф. д-р Д. Минчев и доц. д-р К. Асенова
Диана Димитрова Георгиева Доц. д-р Н. Неделчева

 

3.3. Политически науки

ДокторантНаучен ръководител
Николай Тодоров Цолев Доц. д-р М. Корнажева
Марин Атанасов Николов Доц. д-р М. Корнажева
Виктор Николов Кирилов Доц. д-р М. Корнажева
Веселин Захаринов Василев Проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Ваня Павлинова Георгиева Доц. д-р М. Корнажева
Елица Стоянова Илиева Проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Есин Ебадулова Вейсалова Доц. д-р М. Корнажева и проф. дфн Пенка Ангелова

 

2.1. Филология

ДокторантНаучен ръководител
Цветана Павлова Ненова Проф. д-р Ю. Попова
Кристина Иванова Стоянова Проф. д-р Ю. Попова
Искрена Неделчева ДимитроваПроф. д-р Ю. Попова и проф. д-р Димитрина Цонева
Мирослав Йорданов Александров Проф. д-р Ю. Попова и доц. д-р Цветелина Харакчийска