СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИ

КАТЕДРА ИКОНОМИКА

към септември 2019 г.

 

ИменаНаучен ръководителe-mailТемавид
Десислава Ленкова Димитрова
проф. д.н. Дянко Минчевd.lenkova.d@gmail.com Социокултурната среда като фактор за стопанското развитие на България в процеса на интеграция в ЕСР
Галина Людмилова Русева

доц. д-р Е. Трифонов

доц. д-р В. Пиримова

galina_ruseva@yahoo.comСтруктура на инвестициите и динамика на българската икономика
Р
​Анжела Каменова Петрова​доц. д-р Любомир Любеновanikamenovabg@abv.bg​Международните инвестиционни проекти на българска територия като фактор за повишаване конкурентоспособността на ХВП
​Р
​Георги Георгиев
​доц. д-р Е. Трифонов
gmgeorgiev@uni-ruse.bg
Ефекти на дефлацията върху икономиката
​Р