Предстоящи изпити (натиснете съответния изпит за подробности):

Забележка: Изпити с обявен начален час 00:00 или 00:01 все още нямат окончателно определен час или зала и подлежат на последваща промяна.


Изпити през зимния семестър на учебната 2020/21 г.

Съгласно заповед на ректора 1819/13.10.2020 г. всички занятия и изпити със студенти от Факултет "Бизнес и мениджънт" се провеждат онлайн до второ нареждане. Свържете се със съответния преподавател при необходимост от конкретна информация (Обновено на 15.10.2020 г.).

Виртуална стая за технически проби. Тук студентите могат да изпробват дали камерата и микрофонът работят в удобно за тях време. Стаята е отворена непрекъснато и е подобна на тази, в която се провеждат онлайн изпитите.

Информация за дипломанти - натисни тук.  (Обновено на 09.09.2021 г.)

Технически инструкции за провеждането на онлайн изпити по дисциплини с титуляри проф. Д Минчев и/или гл.ас. Ал. Косулиев може да намерите тук (за студенти с общ протокол) или тук (за студенти с индивидуални протоколи). (Обновено на 04.12.2020 г.)

Технически инструкции за онлайн защита на дипломни работи на магистри (направление "Икономика".

Правила за подготовка и защита на дипломни работи в магистърски програми (направление "Икономика").

Инструкции за задължителната практика по учебен план на студенти - 3 курс (сп. Икономика и сп. Маркетинг) може да намерите тук

Последна редакция: 09.06.2021 г.