Предстоящи изпити (натиснете съответния изпит за подробности):

Забележка: Изпити с обявен начален час 00:00 или 00:01 все още нямат окончателно определен час или зала и подлежат на последваща промяна.


Резултати от изпитите от 14.01.2020 г. по дисциплини с титуляр проф. Д. Минчев. Нанасяне на оценките - на 30.01.2020 г. от 9:30 в 2Г.411. (обновена 16.01.2020 г.)

Резултати от изпитите от 07.12.2019 г. по дисциплини с титуляр проф. Д. Минчев.

Резултати от изпитите от 23.11.2019 г. по дисциплини с титуляр проф. Д. Минчев.

Информация за дипломанти може да намерите тук. (обновена 18.12.2019 г.)

Правила за подготовка и защита на дипломни работи в магистърски програми.

Последна редакция: 20.01.2020 г.