• Доц. д-р Мадалина Балау, гостуващ Еразъм+ преподавател изнесе лекция пред студентите от специалност „Икономика“ 
На 30.11.2022 г. доц. д-р Мадалина Балау, преподавател във Факултет „Икономически науки и бизнес администрация" на Университет „Данубиус", Галац, Румъния, изнесе лекция на тема „Sustainable consumption - marketing and consumer behavior perspective". Лекцията беше изнесена в редовен час по дисциплината „Международен бизнес" на четвъртокурсниците от специалност „Икономика" на катедра „Икономика и международни отношения при РУ „А. Кънчев, редовна форма на обучение".

Доц. Балау фокусира вниманието на студентите върху концепцията за устойчиво потребление от гледна точка на маркетинга и потребителското поведение.

Интересът към темата предизвика оживена дискусия, обхващаща въпроси относно свръхконсумацията, зелената икономика, зеленият маркетинг, зеленият маркетингов микс, явлението greenwashing като тъмната страна на зеления маркетинг.

Дискутираните проблеми поставиха много теми за размисъл. 


Доц. д-р Мадалина Балау и гл. ас. д-р Даниела Илиева, водеща дисциплината „Международен бизнес", обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество.  • За седма поредна година катедра „Икономика и международни икономически отношения" при РУ „Ангел Кънчев" участва като съорганизатор в провеждането на ежегодната студентска научено-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения", въз основа на подписания през 2015 г. от катедрата Меморандум за сътрудничество със сродните катедри „Международни икономически отношения" при Стопанска академия „Д. А. Ценов", Свищов и „Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна.[виж повече]